'พาณิชย์' เผยเงินเฟ้อไทยต่ำอยู่อันดับ 20 ของโลก

พาณิชย์เผย เงินเฟ้อไทยต่ำอยู่อันดับ 20 ของโลก และปีนี้เงินเฟ้อจะกลับเข้ากรอบเป้าหมาย

7 เม.ย. 2566 – นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย ในเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 107.76 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 104.79 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป สูงขึ้นร้อยละ 2.83(YoY) ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำสุดในรอบ 15 เดือน สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าอาหารที่ราคาชะลอตัวเกือบทุกกลุ่มสินค้า ทั้งไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร และอาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน ชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยชะลอตัวต่อเนื่อง และมั่นใจว่าปีนี้จะเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายบุณย์ธีร์ เสริมว่า การชะลอตัวของเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินร่วมกับผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก “วิน-วิน โมเดล” ในการดูแลราคาสินค้าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีความเหมาะสมทุกช่วงการค้า ให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการตรึงราคาและจัดโปรโมชันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟ้อของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ (ข้อมูลล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์2566) พบว่า เงินเฟ้อไทยต่ำเป็น

อันดับที่ 20 จาก 134 เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลข ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าหลายเขตเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา อิตาลีสหราชอาณาจักรเม็กซิโกอินเดีย และเกาหลีใต้รวมถึงต่ำเป็นอันดับ 2 จาก 7 ประเทศอาเซียนที่ประกาศตัวเลข คือ ทั้งลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์อินโดนีเซียและเวียดนาม

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นร้อยละ 2.83 (YoY) ในเดือนมีนาคมนี้เป็นการสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว โดยหมวดอาหาร

และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 5.22 (YoY) ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์2566 ที่สูงขึ้นร้อยละ 5.74 หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.22 (YoY) ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์2566  ที่สูงขึ้นร้อยละ 2.47 ขณะที่ ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 0.27 (MoM) เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ส่วน เงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้นร้อยละ 1.75 (YoY) ชะลอตัวต่อเนื่องจากเดือน

กุมภาพันธ์2566 ที่สูงขึ้นร้อยละ 1.93 (YoY)สำหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อปี 2566 คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย เนื่องจากราคาสินค้าสำคัญหลายรายการมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง และมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อติดตาม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์และปัญหาทางการค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

เศรษฐกิจในปัจจุบัน จากระหว่างร้อยละ 2.0 – 3.0 (ค่ากลาง 2.5) เป็นระหว่างร้อยละ 1.7 – 2.7 (ค่ากลาง 2.2)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนค. เผยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามจากภัยแล้ง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566

'อนุสรณ์' คาด กนง. คงมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หลังแรงกดดันเงินเฟ้อลดลง

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

พาณิชย์โชว์ตัวเลข 8 เดือนต่างชาติขนเงินลงทุนในไทย 65,790 ล้านบาท

8 เดือนปี ‘66 ต่างชาติลงทุนในไทย 65,790 ล้านบาทญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง 21,981 ล้านบาท สิงคโปร์ 13,995 ล้านบาท และจีน 11,851 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 4,491 คน

รัฐบาลพร้อม! ‘ภูมิธรรม’ มั่นใจแถลงนโยบาย ชี้แจงตามที่สัญญาต่อ ปชช.

‘ภูมิธรรม’ เผย รัฐบาลพร้อมแถลง-ชี้แจง นโยบาย ชี้ เป็นภาพรวมก่อนลงรายละเอียดตามกระทรวง รับ นั่งพาณิชย์ หนักใจ แต่ไร้กังวล หลังประชาชนคาดหวังแก้ปัญหา

ส่งออกข้าวกระฉูด 8 เดือน 5.29 ล้านตันโตเฉียด 12%

กรมการค้าต่างประเทศเผยส่งออกข้าว 8 เดือน ปริมาณ 5.29 ล้านตัน เพิ่ม 11.91% คาดทั้งปี 8 ล้านตันมาแน่ เหตุออเดอร์เข้าต่อเนื่อง เผยฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและญี่ปุ่น สนใจซื้อข้าวไทยเพิ่ม ย้ำเคสอินเดียกระทบตลาดข้าวโลกบ้าง แต่ไม่มีปัญหาขาดแคลน แค่เพิ่มอำนาจต่อรอง หลังให้ใช้วิธีดิวตรง ล่าสุดขายให้แล้ว 3 ชาติ

พาณิชย์ยกระดับกาแฟไทย ต้องขออนุญาตก่อนส่งออก

คต. เตรียมยก (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกาแฟ 3 ฉบับก่อนออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566