กรมการท่องเที่ยวหารือกงสุลไทยในจีน สกัดไกด์เถื่อนและทัวร์ด้อยคุณภาพ

กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีน จับมือสถานเอกอัครราชทูตไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการขายทัวร์ราคาต่ำกว่าทุน และปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในลักษณะตัวแทนอำพราง

26 เม.ย. 2566 – นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 13 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2566 ในโอกาสนี้ได้หารือกับ นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายกงสุล) พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทยให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้น 

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยพบปะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการรองรับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ (ไทย-จีน) กับอัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทยมาแล้ว โดยขอให้รัฐบาลจีนประชาสัมพันธ์การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวที่ถูกกฎหมายและเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด 

ในโอกาสนี้ จึงถือเป็นการพบปะเพื่อเน้นย้ำแนวทางและมาตรการของประเทศไทยต่อรัฐบาลจีนซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางมาประเทศไทยให้ได้รับความสุข ความประทับใจ และกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมการท่องเที่ยว เปิด Home lodge ครบ 77 จังหวัด รองรับไฮซีซั่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ที่พักนักเดินทาง หรือ Home lodge เป็นสินค้าและบริการที่กรมการท่องเที่ยวพัฒนาขึ้น

กรมการท่องเที่ยว ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs

กรมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดอบรม "การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs”

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐการยกระดับศักยภาพสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ เข้าร่วมการอบรม "การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs”

รัฐบาลปลื้มกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองนักท่องเที่ยวเยือนอันดับ 1 ของโลก!

รัฐบาลยินดีกรุงเทพฯ มีนักท่องเที่ยวเยือนอันดับ 1 ของโลกปี 2023 เดินหน้าสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวสั่งปิดบริษัททัวร์รายใหญ่

กรมการท่องเที่ยวออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวบริษัททัวร์รายใหญ่ กรณีไม่ดำเนินการตามรายการนำเที่ยว ๅสร้างความเสียหายให้กับบริษัททัวร์รายย่อยและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยมีมูลค่าความเสียหายนับสิบล้านบาท

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญผู้ประกอบการที่พัก สมัครเข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี 2566

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญผู้ประกอบการที่พัก ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และชุมชน ที่ได้จดแจ้งเป็นที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมเรียบร้อยแล้ว หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดแจ้งที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม