กรมการท่องเที่ยวสั่งปิดบริษัททัวร์รายใหญ่

กรมการท่องเที่ยวออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวบริษัททัวร์รายใหญ่ กรณีไม่ดำเนินการตามรายการนำเที่ยว ๅสร้างความเสียหายให้กับบริษัททัวร์รายย่อยและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยมีมูลค่าความเสียหายนับสิบล้านบาท

4 พ.ค. 2566 -นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากกรณีมีบริษัททัวร์รายใหญ่ไม่ดำเนินการตามรายการนำเที่ยว สร้างความเสียหายให้กับบริษัททัวร์รายย่อยและนักท่องเที่ยวกว่า 14 ล้านบาท เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยว โดยนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการของบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

รวมทั้งตรวจสอบเอกสารในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนออกคำสั่งให้เข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จนนำไปสู่การออกคำสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัททัวร์รายดังกล่าว ซึ่งบริษัททัวร์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะมีผลให้กรรมการผู้จัดการบริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้อีกเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มค่าจากรายการนำเที่ยวในราคาที่เป็นธรรม และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นสำคัญ

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวย้ำว่า ขอให้บริษัททัวร์ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงหรือโฆษณาที่ชี้ชวนไว้กับนักท่องเที่ยว ช่วยกันปกป้องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความปลอดภัย หากบริษัททัวร์รายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป และสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ ขอให้เลือกซื้อทัวร์ที่มีคุณภาพ มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ซื้อทัวร์ที่ราคาต่ำกว่าทุนหรือราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมนำเที่ยวใกล้เคียงกัน ไม่หลงเชื่อการรับจองโปรแกรมทัวร์ข้ามปีที่ราคาถูกมากเกินไป หรือมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มหลังจองไปแล้ว และต้องจ่ายมัดจำเต็มจำนวน เพราะเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงและไม่สามารถออกทัวร์ได้จริง

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ง่ายๆ ด้วยตนเองทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

*

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมการท่องเที่ยว เปิด Home lodge ครบ 77 จังหวัด รองรับไฮซีซั่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ที่พักนักเดินทาง หรือ Home lodge เป็นสินค้าและบริการที่กรมการท่องเที่ยวพัฒนาขึ้น

กรมการท่องเที่ยว ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs

กรมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดอบรม "การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs”

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐการยกระดับศักยภาพสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ เข้าร่วมการอบรม "การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs”

รัฐบาลปลื้มกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองนักท่องเที่ยวเยือนอันดับ 1 ของโลก!

รัฐบาลยินดีกรุงเทพฯ มีนักท่องเที่ยวเยือนอันดับ 1 ของโลกปี 2023 เดินหน้าสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวหารือกงสุลไทยในจีน สกัดไกด์เถื่อนและทัวร์ด้อยคุณภาพ

กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีน จับมือสถานเอกอัครราชทูตไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการขายทัวร์ราคาต่ำกว่าทุน และปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในลักษณะตัวแทนอำพราง

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญผู้ประกอบการที่พัก สมัครเข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี 2566

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญผู้ประกอบการที่พัก ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และชุมชน ที่ได้จดแจ้งเป็นที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมเรียบร้อยแล้ว หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการจดแจ้งที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม