ข่าวดี ! แหล่ง 'เอราวัณ' เพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติแล้ว เพิ่มสัดส่วนป้อนผลิตไฟฟ้า

ข่าวดี ! พลังงานไทย แหล่ง “เอราวัณ” เพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติแล้ว เพิ่มสัดส่วนป้อนผลิตไฟฟ้า – สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้าน ชธ. มั่นใจจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ 600 ล้านลบ.ฟ./วัน ในธ.ค. นี้

30 มิ.ย. 2566 – นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ชธ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ) ได้ทำการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอัตรา 210 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 400 ล้านลูกบาศก์ฟุต(ลบ.ฟ.)/วัน ภายหลังจากที่ได้เร่งดำเนินงานอย่างทุ่มเทและจริงจัง ตั้งแต่วันที่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียมภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิต (24 เม.ย. 2565) จนถึงปัจจุบัน

โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิตใหม่ จำนวน 8 แท่น และการจัดหาแท่นขุดเจาะจำนวน 4 ตัว เพื่อใช้สนับสนุนการเจาะหลุมบนแท่นหลุมผลิตใหม่ และแท่นหลุมผลิตเดิม รวมทั้งมีแผนจัดหาแท่นขุดเจาะเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ตัว เพื่อนำมาใช้เร่งการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม ซึ่งความคืบหน้า ณ สิ้นเดือนพ.ค. 66 ได้มีการเจาะหลุมแล้วเสร็จจำนวน 96 หลุม จากแผนเจาะหลุมตามแผนงานในปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 273 หลุม โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ที่อัตรา 210 ล้านลบ.ฟ./วัน และสามารถเพิ่มอัตราการผลิตเป็น 400 ล้านลบ.ฟ./วันได้ตามแผน

ทั้งนี้ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติของแปลงสำรวจฯ G1/61 ที่อัตรา 600 ล้านลบ.ฟ./วัน ตั้งแต่เดือนธ.ค. 66 และที่อัตรา 800 ล้านลบ.ฟ./วัน ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2567 เป็นต้นไป โดยจะมีการดำเนินงานสำคัญเพิ่มเติมภายในปีนี้ เพื่อให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติตามเป้าหมาย อาทิ การติดตั้งแท่นหลุมผลิตใหม่ การจัดหาแท่นขุดเจาะเพิ่มเติม และการบริหารจัดการการใช้งานแท่นขุดเจาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ติดตาม กำกับดูแล พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างและติดตั้งแท่นหลุมผลิตใหม่ การเจาะหลุมผลิต และงานอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นตามกำหนดการ และเป้าหมาย เพื่อให้การผลิตปิโตรเลียมจากแปลงสำรวจฯ G1/61 กลับมามีอัตราการผลิตสูงสุดในอ่าวไทยอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นข่าวดีต่อสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จะส่งผลให้ช่วยลดการนำเข้า LNG จากต่างประเทศมาผลิตไฟฟ้า ช่วยลดความผันผวนของภาระค่าไฟฟ้า และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เศรษฐกิจ และสังคม ให้แก่ประเทศต่อไป” นายสราวุธ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชธ.ลงนามสำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่ 3 แปลง

ชธ. ลุยลงนามสำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่ จำนวน 3 แปลง รวมขนาดพื้นที่กว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร คาด 6 ปีรู้ผล ดึงเงินอุดหนุนการพัฒนาปิโตรเลียมในไทย รวม 640 ล้านบาท

แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนากลับมาเริ่มผลิตน้ำมันดิบอีกครั้ง

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.) แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนา

ศาลรธน.มติ 7: 2 ปมลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐต่ำกว่า 51% ไม่ขัดรธน.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่าการกระทำของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานผู้ถูกร้องที่ 1 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่ 2ที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า

'พลเมืองไทย' ฮือลงชื่อเรียกร้องรัฐบาลยุติให้เอกชนผูกขาดการผลิตไฟฟ้าเกินกึ่งหนึ่งของรัฐ!

ภาคประชาชน ออกแถลงการณ์เรื่อง "100 พลเมืองไทย เรียกร้องรัฐบาลยุติการให้เอกชนผูกขาดการผลิตไฟฟ้าเกินกึ่งหนึ่งของรัฐ" โดยมีเนื้อหาดังนี้

พลิกวิฤติน้ำมันแพงให้เป็นโอกาส

ราคาน้ำมันดิบที่แพงขึ้นมากตั้งแต่ต้นปีนี้ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสมาให้กับหลายประเทศที่ต้องอาศัยน้ำมันนำเข้า รวมถึงประเทศไทยที่ต้องนำเข้าน้ำมันมากถึง 90% ของปริมาณการใช้ทั้งหมด