‘ธ.ก.ส.’ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยฝาก-กู้

“ธ.ก.ส.” ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สูงสุด 0.40% ต่อปี หวังกระตุ้นออม-เพิ่มผลตอบแทน และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR-MOR อีก 0.25% ต่อปี มีผล 15 ส.ค. เป็นต้นไป แต่ยังตรึงดอกเบี้ย MRR อุ้มเกษตรกรรายย่อย

11 ส.ค. 2566 – นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.10 – 0.40% ต่อปี เพื่อส่งเสริมการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบด้วย ลูกค้าทั่วไปที่มีบัญชีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น 0.40% ต่อปี, บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน ปรับขึ้น 0.30% ต่อปี และเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ปรับขึ้น 0.15% ต่อปี สำหรับลูกค้านิติบุคคล ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น 0.15% ต่อปี และบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ปรับขึ้น 0.10% ต่อปี

ทั้งนี้ ธนาคารยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ไว้ที่ 6.975% ต่อปี ต่อไป เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรลูกค้า และสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและโรคระบาดที่เกิดขึ้น โดย ธ.ก.ส. ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะ อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันและนิติบุคคลชั้นดี (MLR) 0.250% ต่อปี จาก 5.625% เป็น 5.875% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) 0.250% ต่อปี จาก 6.875% เป็น 7.125% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม แม้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย บางประเภทตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด แต่ ธ.ก.ส. ยังคงให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้าในภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน โดยการสนับสนุนเงินทุนผ่านสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายและการลงทุน เช่น สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01%, สินเชื่อ SME เสริมแกร่ง และสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ อัตราดอกเบี้ย 4% เป็นต้น พร้อมดูแลภาระหนี้สินเกษตรกรลูกค้า ทั้งหนี้ในและนอกระบบผ่านโครงการมีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส. ควบคู่กับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถยืนได้อย่างมั่นคง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธ.ก.ส. ผุดโครงการ 'ชำระดีมีโชค' ชูจ่ายดอกเบี้ยพร้อมลุ้นจับรางวัลพิเศษ

“ธ.ก.ส.” เปิดตัวโครงการชำระดีมีโชค หวังกระตุ้น-จูงใจลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชำระหนี้ ชูชำระดอกเบี้ยสะสมครบทุก 1 พันบาท รับสิทธิ์จับรางวัลพิเศษ และลุ้นโชค 2 ชั้น จำนวน 48,119 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 479 ล้านบาท

ธ.ก.ส.จ่อยกหนี้ให้แรงงานไทยจากอิสราเอล

“ธ.ก.ส.” เตรียมชงบอร์ดเคาะ 1.5 พันล้านบาท ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำอุ้มแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล พร้อมผุดมาตรการเยียวยากรณีเสียชีวิต สั่งยกหนี้-ลดดอกเบี้ยให้ทันที คาดเริ่มดำเนินการได้กลาง พ.ย. 2566