พาณิชย์ร่วมกับ MBK จัดการสินค้าก๊อปแบรนด์

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยกระดับการป้องปรามสินค้าละเมิดฯ หนุนผู้ประกอบการไทยเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

22 ก.พ. 2567 – นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยร่วมมือกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ เดินหน้ารณรงค์ต่อต้านการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้และตลอดเดือนมีนาคม 2567 โดยมุ่งหมายให้ประเทศไทยหลุดจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) ในการจัดสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสหรัฐฯ ได้ชื่นชมต่อพัฒนาการด้านนโยบาย และผลการดำเนินการปราบปรามที่เป็นรูปธรรมของไทย

ทั้งนี้ กรมฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้มีการเฝ้าระวังและตรวจตรา การจำหน่ายสินค้าละเมิด กำหนดมาตรการยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าละเมิดภายในพื้นที่ศูนย์การค้าจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและความผิดในการจำหน่ายสินค้าละเมิด รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีการพัฒนาแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าของตนเอง และนำมาจดทะเบียนกับกรมฯ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอีกหลายมิติ

นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเจ้าของสิทธิแล้ว ประชาชนผู้บริโภคถือเป็นแนวร่วมสำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกกฎหมาย และหากประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายัง กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์จับมือศูนย์การค้า MBK ต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร พร้อมด้วยภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ลุยงานเชิงรุกรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

พาณิชย์ชี้ช่องผู้ออกแบบลายกางเกงลายไทยยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนผู้ผลิต ผู้ออกแบบลายกางเกง ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่น ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทางการค้า เผยยื่นจดง่ายผ่านออนไลน์ หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ แนะต่อไป ควรพัฒนาไปถึงขั้นสร้างเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเอง

พาณิชย์ยึดโมเดล K-POP ผลักดันระบบลิขสิทธิ์ขับเคลื่อนธุรกิจเพลงไทยให้เข้มแข็ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MCST) และสำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์เกาหลี (KCOPA) จัดการสัมมนา “เจาะลึกบทบาทลิขสิทธิ์กับธุรกิจเพลง” มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายการใช้ลิขสิทธิ์

พาณิชย์ผลักดันสินค้า GI ไทยยกระดับอาหารชุมชนสู่เมนูไฟน์ไดนิ่ง 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้านโยบายสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยต่อเนื่อง ตั้งเป้ายกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดมุ่งสู่ 52,000 ล้านบาทภายในปี 2566 ล่าสุดดึงร้านอาหารนอร์ธ (North Restaurant) ร่วมรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบ GI สะท้อนอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผ่านเมนูอาหารเหนือสไตล์ไฟน์ไดนิ่ง

พาณิชย์ย้ำ ‘ปังชา’ ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถใช้ได้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้ถูกวิธีพร้อมย้ำประเด็น “ปังชา” “Pang Cha” ใครๆ ก็ใช้ได้กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นส่งเสริมภาคธุรกิจไทยใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

พาณิชย์ขึ้นทะเบียน GI 'ปลาทูแม่กลอง' ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสมุทรสงคราม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าประกาศขึ้นทะเบียน GI ต่อเนื่อง ล่าสุดดัน “ปลาทูแม่กลอง” สินค้ายอดนิยมแห่งเมืองสามน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสินค้า GI สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนกว่า 12 ล้านบาท สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ