พาณิชย์จับมือศูนย์การค้า MBK ต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร พร้อมด้วยภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ลุยงานเชิงรุกรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

26 ก.พ. 2567 – นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งดำเนินงานทั้งในด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการค้าการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ”

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานพันธมิตรยังคงจับมือกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านการค้าและตลาด (Physical Market) ซึ่งเป็นที่จับตามองของประเทศคู่ค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ผนึกกำลังร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในย่านการค้าสำคัญอย่าง เอ็ม บี เคฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชน ให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้การส่งเสริมให้การคุ้มครองสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมีนาคม โดยมุ่งหวังให้เป็นกลไกหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อปกป้องประชาชนจากอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้มาตรฐาน”

ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์ร่วมกับ MBK จัดการสินค้าก๊อปแบรนด์

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยกระดับการป้องปรามสินค้าละเมิดฯ หนุนผู้ประกอบการไทยเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มโดยอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

พาณิชย์ชี้ช่องผู้ออกแบบลายกางเกงลายไทยยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนผู้ผลิต ผู้ออกแบบลายกางเกง ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่น ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานของการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทางการค้า เผยยื่นจดง่ายผ่านออนไลน์ หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ แนะต่อไป ควรพัฒนาไปถึงขั้นสร้างเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเอง

พาณิชย์ยึดโมเดล K-POP ผลักดันระบบลิขสิทธิ์ขับเคลื่อนธุรกิจเพลงไทยให้เข้มแข็ง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MCST) และสำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์เกาหลี (KCOPA) จัดการสัมมนา “เจาะลึกบทบาทลิขสิทธิ์กับธุรกิจเพลง” มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายการใช้ลิขสิทธิ์

พาณิชย์ผลักดันสินค้า GI ไทยยกระดับอาหารชุมชนสู่เมนูไฟน์ไดนิ่ง 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้านโยบายสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยต่อเนื่อง ตั้งเป้ายกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดมุ่งสู่ 52,000 ล้านบาทภายในปี 2566 ล่าสุดดึงร้านอาหารนอร์ธ (North Restaurant) ร่วมรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบ GI สะท้อนอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผ่านเมนูอาหารเหนือสไตล์ไฟน์ไดนิ่ง

พาณิชย์ย้ำ ‘ปังชา’ ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถใช้ได้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้ถูกวิธีพร้อมย้ำประเด็น “ปังชา” “Pang Cha” ใครๆ ก็ใช้ได้กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นส่งเสริมภาคธุรกิจไทยใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

พาณิชย์ขึ้นทะเบียน GI 'ปลาทูแม่กลอง' ลำดับที่ 4 ของจังหวัดสมุทรสงคราม

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าประกาศขึ้นทะเบียน GI ต่อเนื่อง ล่าสุดดัน “ปลาทูแม่กลอง” สินค้ายอดนิยมแห่งเมืองสามน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสินค้า GI สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนกว่า 12 ล้านบาท สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ