'ชัยวุฒิ' โควิดทุเลาร่วมประชุมรมว.DE อาเซียน ออนไลน์

รมว.ดิจิทัล อาการดีขึ้น กักตัว ร่วมประชุมรัฐมนตรีดิจิทัลเน้นย้ำความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของภูมิภาคอาเซียน

27 ม.ค. 2565นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม หลังจากที่ติดโควิดเข้ารับการรักษาวันนี้ได้ออกมาพักรักษาตัวในระบบโฮมไอโซเลชั่น เเละล่าสุดได้เข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Digital Ministers Meeting หรือ ADGMIN) ผ่านทางออนไลน์ด้วยสีหน้าที่สดใส ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ผ่านระบบโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีและผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลจากประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐมนตรีจากประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน และ อินเดีย รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุม

โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านดิจิทัล ภายใต้หัวข้อหลักของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๒ “Digital Transformation: The Engine for ASEAN Economic Recovery from COVID-19” 

นายชัยวุฒิ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อข้อริเริ่มและยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการยกระดับศักยภาพ การแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นรากฐานของการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำถึงแนวทาง 4 มิติ เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการก้าวข้ามความปกติใหม่  ได้แก่ 1) การยกระดับการพัฒนาด้านข้อมูลสำหรับ digital platform 2) การสร้างโอกาสในการเสริมสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 3) การสนับสนุนภาคเอกชนและผู้บริโภค และ 4) การส่งเสริมการอำนวยความสะดวกและการบริการข้ามพรมแดนไร้รอยต่อ

สำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ การปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลเพื่อเป็นพลังสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนจากโรคโควิด – 19 (Digital Transformation: The Engine for ASEAN Economic Recovery from COVID – 19 โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕

รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของอาเซียนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับภาคีภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือด้านดิจิทัลให้บรรลุการเป็นประชาคมชั้นนำด้านดิจิทัลและกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บริการดิจิทัล และระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 150 ราย ดับ 6 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 19 – 25 มี.ค. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 150 ราย

'หมอยง' ชี้ ATK ไม่จำเป็นต้องตรวจในคนปกติ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า

ผลวิจัยพบ 'โควิด' ส่งผลกระทบสมองและความจำ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "Thira Woratanarat" เปิดเผยว่า เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 64,067 คน ตายเพิ่ม 294 คน รวมแล้วติดไป 681,473,367 คน เสียชีวิตรวม 6,811,653 คน

จับตา! ไข้หวัดใหญ่ H3N2 สายพันธุ์อินเดีย

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ทำไมเมื่อจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในอินเดียลดลง จำนวนผู้ป่วยไวรัสไข้หวัดใหญ่ “H3N2”