ทปอ.แจงไม่ให้ ข้าราชการสอบ GAT/PAT เพราะผู้สอบไม่ได้มีจุดประสงค์ศึกษาต่อ

13 มี.ค.65-จากกรณีที่มีเฟซบุ๊กชื่อ Phatchayapa Vipulakorn ได้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการสอบ GAT/PAT ว่า เป็นข้าราชการห้ามสอบ GAT/PAT ไม่ได้ ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อดังกล่าว รับข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลและได้สมัครสอบ GAT/PAT เพื่อที่จะนำคะแนนไปยื่น หลักสูตรผลิตบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเมื่อทางสนามสอบทราบเรื่องจึงให้นั่งในห้อง แต่ห้ามทำข้อสอบนั้น

นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS 65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตนได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยปกติการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา เป็นการสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นเพื่อคัดเลือกเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นผู้ที่สมัครสอบโดยไม่มีจุดประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และในกรณีที่มีผู้เข้าสอบที่ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สนามสอบ หากมีการตรวจพบจะไม่มีการตรวจข้อสอบของบุคคลนั้น และไม่มีการประกาศคะแนน ส่วนข้อบังคับของสนามสอบ คือ เมื่อเข้าสอบแล้วผู้เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา เพื่อป้องกันการทุจริตแบบเป็นกระบวนการ เช่น หากมีผู้เข้าสอบคนใดเข้าไปสอบและจำคำตอบออกมา และส่งคำตอบไปยังผู้เข้าสอบคนอื่นๆ ได้ ก็จะเป็นการทุจริตอย่างเป็นกระบวนการ หรือ หากมีผู้สมัครสอบเข้ามาเพื่อจำข้อสอบและนำข้อมูลของข้อสอบนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อจำหน่ายหรือเปิดโรงเรียนกวดวิชาของตัวเองโดยอ้างว่ามีข้อสอบที่แท้จริงอยู่ที่ตนเอง ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นการนำข้อสอบที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ทปอ.ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นประเด็นเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ถูกปิดกันทั้งหมดและเป็นข้อกำหนดที่มีการระบุไว้อยู่แล้วในคู่มือผู้เข้าสอบ

“ส่วนกรณีที่จะนำคะแนนไปยื่นในหลักสูตรผลิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น เรื่องนี้ผมมองว่าไม่เกี่ยวกับ เพราะการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าต้องยื่นในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ดังนั้นถ้าไม่ใช่การในกรณีนี้ จึงไม่ถือว่าเป็นการสอบตามวัตถุประสงค์ที่ ทปอ.จัด อย่างไรก็ตาม การสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ไม่ได้มีการจำหัดสิทธิ์ในการสอบ ผู้สมัครสอบจะเป็นใคร อาชีพอะไร อายุเท่าไรก็ได้ แต่จะต้องเป็นการสอบเพื่อยื่นคะแนนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่า ทปอ.เราจัดระบบการสอบและการระบบรับนักศึกษาเองทั้งหมด จึงสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เข้าสอบใช้คะแนนการสอบในการยื่นเข้าศึกษาต่อจริงหรือไม่”ผู้จัดการระบบสอบ TCAS 65

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมการสอบ GAT/PAT ในวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2565 นั้น ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย ซึ่งในวันแรก อาจจะมีบางสนามสอบที่ข้อสอบอาจไม่ครบจำนวนเด็กติดโควิด-19 เนื่องจากมีเด็กลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ทปอ.ก็ได้มีการบริหารจัดการ ให้ศูนย์สอบ สนามสอบดังกล่าวมีข้อสอบครบให้แก่เด็กทุกคนได้เข้าสอบ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ มีเด็กเข้าสอบจำนวนมากกว่าทุกปี และเป็นตัวจริงในการเข้าสอบทั้งสิ้น เพราะ ทปอ.เป็นผู้จัดสอบเอง ดังนั้นจะไม่มีการสวมสิทธิ์สอบ หรือเป็นเด็กที่สมัครสอบได้กลุ่มอื่นๆ แล้วมาสอบอย่างแน่นอน โดยในส่วนของเด็กติดโควิด นั้น ขณะนี้ มีการลงทะเบียนเข้าสอบแล้วจำนวนประมาณ2,100 กว่าคน ซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการทปอ.และ สธ.อย่างเคร่งครัด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทปอ. อนุโลมนักเรียนลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบ ในการสอบ TCAS65

เพจ mytcas.com ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การอนุโลมกรณีลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบในการสอบ TCAS65 ระบุใจความตอนหนึ่งว่า จากสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2565 ในรายวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญที่ได้จัดสอบไปในช่วงวันที่ 12-20 มีนาคม 2565 พบว่ามีกระดาษคำตอบจำนวน 1,285 แผ่นจากทั้งสิ้น 1,341,645 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 0.096 ที่ไม่สามารถตรวจให้คะแนนได้