ผอ.ยูเนสโก ด้านการศึกษาเผยเพราะโควิด จะทำให้เด็กชายขอบทั่วโลกเสี่ยงหลุดจากระบบการศีกษาถาวร

6มิ.ย.65-ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 การศึกษา 2030 ว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เปิดการประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุม ซึ่งรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะร่วมพลิกโฉมการศึกษา เพื่อเร่งรัดผลักดันการดำเนินงานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการฟื้นฟูการเรียนรู้และปรับปรุงผลการเรียนสำหรับทุกคน นอกจากนี้จะจัดทำแถลงการณ์กรุงเทพฯปี 2022 ด้วย สำหรับการประชุมดังกล่าวทุกประเทศจะร่วมกันตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนที่คาดการณ์ไม่ได้และมีผลกระทบต่อการศึกษาทั้งในระดับโลกและภูมิภาค รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เรียน ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินการและความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (SDG4) และการแพร่ระบาดยังจะมีผลกระทบระยะยาวต่อเด็ก ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นกลุ่มด้อยโอกาส ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประสบกับวิกฤตด้านการเรียนอยู่แล้วก่อนการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการศึกษา เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อให้การศึกษามีความเท่าเทียมและการคำนึงถึงงบประมาณด้านการศึกษาด้วย

ด้านนางสเตฟาเนีย เกียนนินี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกด้านการศึกษา กล่าวว่า พวกเรามารวมตัวการประชุมในครั้งนี้ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งแม้นโยบายจากทุกประเทศได้ลงมือปฎิบัติเพื่อให้การเรียนรู้เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่การปิดการเรียนการสอนและการเรียนออนไลน์มากว่า 2 ปีส่งผลให้เด็กเปราะบางหรือเด็กชายขอบต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมในการศึกษา เพราะการใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ซึ่งเด็กหลายคนทั่วภูมิภาคมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้กลับไปเรียนหนังสืออีก และหากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นจะส่งผลต่อระบบการศึกษา ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาทั่วภูมิภาคทุกคนจะร่วมแบ่งประสบการณ์และสร้างวัตกรรมการเรียนรู้บทใหม่ให้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตโควิด เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในอนาคตอย่างยั่งยืน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สืบสานปีใหม่เมือง หนุน’สงกรานต์’ขึ้นมรดกโลก

เป็นภารกิจที่ชาวไทยต้องร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เมื่อองค์การยูเนสโก (UNESCO )   อนุมัติให้ ”ประเพณีสงกรานต์ไทย" (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุมในช่วงปลายปี 2566  ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์อาหารโลกจากยูเนสโก

รายการเที่ยว…มีเรื่อง คราวนี้ สุนีย์ เจ้าของเพจ “ตัวแทนหมู่บ้าน” จะพาเราไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีกัน ซึ่งนอกจากมีทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมอาหาร โดยองค์การยูเนสโก ประกาศให้เพชรบุรีเป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 เพราะมีวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารได้เลิศรส

3 หน่วยงานหนุนถ่ายทอด'โนรา'

8 ก.ย.2565 - นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) มอบหมายให้ นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง “โนรา” ร่วมกับ รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์