ครม.อนุมัติ 'มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG' วงเงิน 3.5 พันล้านบาท พัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่

14มิ.ย.65-นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. ได้อนุมัติ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” วงเงิน 3,566.28 ล้านบาท ตามที่ อว.เสนอ โดยโครงการ U2T for BCG เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG ครั้งใหญ่ ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัด ทุกตำบลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นระดมกำลังมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงาน อาทิ การเกิดธุรกิจใหม่ การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การเพิ่มการบริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละตำบลจะมีมหาวิทยาลัยที่จะรับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด จะมีการนำบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ จำนวนรวม 68,350 คน เข้ามาร่วมเป็นทีม อว. ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายนนี้

“ในฐานะ รมว.อว. ผมขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจ อว. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำเอาบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่มาร่วมดำเนินงาน ทั้งยังเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นทักษะต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งขยายผลของฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ อว. พร้อมดำเนินการโครงการ U2T for BCG เต็มที่” รมว.อว.กล่าว

ด้านนพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.กล่าวว่า โครงการ U2T for BCG นี้ ขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกตำบล โดยจะมีมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นกว่าโครงการ U2T ที่ผ่านมา รวมทั้งมีหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาของ อว. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการ เป็นการขยายผลต่อจาก โครงการ “U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดย U2T for BCG นี้จะเน้นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัด ให้ได้รับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยในการรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 68,350 คน เข้ามาร่วมทำงานเป็นทีมกับ อว. และหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการ อว.จะนำโครงการ U2T for BCG ไปเป็นตัวอย่างในการนำเสนอการขับเคลื่อน BCG ของประเทศไทยในการประชุมเอเปคปลายปีนี้ต่อไปด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เอนก' ยันยังไม่มีอะไรที่น่าวิตก ไม่พบซีเซียม137 เกินค่ามาตรฐาน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สัมภาษณ์หลังประชุมได้ประชุมร่วมกับเล

4 มาตรการแก้ PM2.5 หมดฝุ่นภายใน 15 ปี

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM2.5 ในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ถือเป็นปัญหาซ้ำซากทุกปี  โดยเฉพาะ กทม.ติดอันดับโลก เมืองอ่วมมลพิษอากาศ