'อรรถพล' ชี้ไทยมาถูกทางติดอันดับดาวรุ่งเรียนออนไลน์ จากการจัดอันดับของแพลตฟอร์ม Coursera

6 ก.ค.65-นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะผู้ชี้ทิศวางระบบการศึกษาของไทย ได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาโลก เพื่อนำมาตอบโจทย์เป้าหมายด้านการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พบว่าในปีนี้ Coursera ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวมคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ก่อตั้งโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Stanford มีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 65 ล้านคน เข้ามาลงทะเบียนเรียนเพื่อรับใบรับรองวิชาชีพ ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท รวมถึงคอร์สทักษะวัยทำงานที่จัดสอนโดย Google ที่น่าจับตามองคือผลการจัดอันดับ 4 กลุ่มประเทศตามการพัฒนาของ Coursera ไทยทะยานจากกลุ่มกำลังพัฒนาสู่กลุ่มดาวรุ่ง จากการเติบโตของจำนวนผู้เข้าใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ ซึ่งในปี 2022 ไทยได้อันดับ 49 ของโลก เติบโตขึ้นถึง 24 อันดับ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ เมื่อสำรวจสถิติย้อนหลัง พบว่า มีคนไทยเข้าใช้งานแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นภายในปีเดียว (2020) กว่าร้อยละ 128 เป็นอันดับที่ 2 จากทั่วโลก

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า Coursera ยังได้เปิดเผยผลสำรวจทักษะโลก Global Skills Report 2022 ระบุว่า ความเข้าใจและใช้ดิจิทัล (Digital Litercy) เป็นทักษะที่คนทั่วโลกใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะในแวดวงเศรษฐกิจสมัยใหม่ ซึ่งประเทศกำลังพัฒนามีอัตราการเจริญเติบโตของผู้เรียนสูงสุด ซึ่งผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กว่าร้อยละ 47 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ประเทศเหล่านี้ยังเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อีกทั้งยังมีเสียงสะท้อนของครูด้านการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม พบว่า ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดสรรอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการสอน ตอบโจทย์ต่อความต้องการใช้งาน แต่โรงเรียนหลายแห่งมีข้อเสนอในทิศทางเดียวกันคือ ต้องการได้รับการสนับสนุนด้านค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่ง สกศ. พร้อมผลักดันข้อเสนอดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน ด้วยการหลอมรวมข้อเสนอของครูจากสภาพการปฏิบัติงาน (Bottom Up) มากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมคนให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด ตอบโจทย์อาชีพใหม่ๆ เพื่อคว้าโอกาสจากตลาดแรงงานโลก

เพิ่มเพื่อน