คกก.โค้ดดิ้งแห่งชาติ ดันโครงการ 'คนละเครื่อง พี่แบ่งให้...น้องได้เรียน' ตั้งเป้าปีหน้าเด็ก 1.4 ล้านคน มี Smart Devices ใช้

26 ก.ย.2565- คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมภาษาคอมพิวเตอร์ (CODING) แห่งชาติ แถลงข่าว โครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงเครื่องมือทางการศึกษา Smart Devices สำหรับการเรียนออนไลน์และการค้นคว้าหาความรู้ พร้อมให้ยืมนำกลับบ้านได้

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมภาษาคอมพิวเตอร์ (CODING) แห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนบนโลกออนไลน์ คือ Smart Devices ซึ่งจะเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานใช้งานได้นาน 4-5 ปี สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2566-2570 ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยให้สถานศึกษามีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ และสามารถจัดสรรให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนได้อย่างทั่วถึง ไปจนถึงได้พัฒนาศักยภาพจนสามารถ Re Skill-Up Skill และสร้าง New Skill ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ทั้งนี้ จากตัวเลขเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนกว่า 1.4 ล้านคน ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่มี Smart Devices โดยกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30,000-40,000 คน เป็นกลุ่มเร่งด่วนที่ต้องจัดหาเครื่องให้ ซึ่งแนวทางในการจัดหาจะเป็นการร่วมบริจาคโดยศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้นๆ หรือบุคคลทั่วไปที่อยากร่วมสนับสนุน โดยสามารถแจ้งกับทาง ศธ. ได้เลยว่าประสงค์จะบริจาคให้โรงเรียนใด โดยปัจจุบันมียอดสนับสนุนเป็นจำนวนเงินแล้วกว่า 6,000,000 บาท หรือกว่า 7,000 เครื่อง และคาดว่าถึงสิ้นปีนี้จะมียอดสนับสนุน Smart Device ไม่น้อยกว่า 10,000 เครื่อง ตั้งเป้าปีหน้าเด็กทุกคนต้องได้ใช้Smart Device เรียนอย่างทั่วถึง” คุณหญิงกัลยา กล่าว

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.ได้คำนึงถึงการเตรียมคนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบ ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ Smart Device ดังนั้นทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไปจะมีส่วนช่วยกันส่งเสริมการเรียนรู้นี้ให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านรศ.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ทาง สสวท.จะร่วมมีส่วนช่วยในการผลิตสื่อการเรียนเสริมในวิชาต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้สามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาที่บ้านได้ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการศึกษาในประเทศ

ทั้งนี้ภายในงานได้มีภาคเอกชนได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน รวมจำนวน 250,000 บาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'คุณหญิงกัลยา' รับหนังสือ 3 สมาคมใหญ่ เร่งเอาผิดครูสาวพาดพิง 'พลเอกเปรม'

'คุณหญิงกัลยา' รับหนังสือ 3 สมาคมใหญ่ เร่งเอาผิดครูสาวพาดพิง 'พลเอกเปรม' ย้ำศธ.อยู่ระหว่างการสอบสวน หากผิดลงโทษสูงสุด

'คุณหญิงกัลยา' บินสหรัฐ พบ 'แทมมี ดักเวิร์ธ'

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะทำงานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา

รัฐ-เอกชนชั้นนำ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต-ธุรกิจ ผ่าน 4 งานมหกรรมแสดงสินค้า EdTeX, e-Biz Expo, OEM Manufacturer Expo และ InterCare Asia 2022 ตอบโจทย์การศึกษา– สร้างแบรนด์สินค้า - ดูแลสุขภาพวัยเกษียณ

เอ็น.ซี.ซี.ฯ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและธุรกิจ ผ่าน 4 งานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรม “EdTeX 2022 (เอ็ดเท็ค 2022), e-Biz Expo 2022 (อีบิสเอ็กซ์โป 2022), OEM Manufacturer Expo 2022 (โออีเอ็ม แมนูแฟคเจอร์เรอ เอ็กซ์โป 2022) และงาน InterCare Asia 2022 (อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2022)”