กรมวิทย์ฯมอบชุดตรวจ 'เทส กัญ' 1.2 หมื่นชุด หาสารTHC ในกัญชาไม่ให้เกินกำหนด

5 ต.ค.2565-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) จำนวน 12,000 ชุด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งต่อให้ทุกเขตสุขภาพนำไปใช้เป็นเครื่องมือตรวจสาร THC ในสารสกัดกัญชาหรือน้ำมันกัญชาเบื้องต้นว่ามีปริมาณสาร THC เกิน 0.2% หรือไม่ เป็นการช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดและน้ำมันกัญชา โดยมี นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ โดยมี นพ . ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งมอบในครั้งนี้


สำหรับ ชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาขึ้นนี้ สามารถใช้งานง่าย มีลักษณะเป็นตลับทดสอบเหมือนชุดตรวจโควิด ATK โดยชุดตรวจดังกล่าวเป็นชุดทดสอบเบื้องต้นใช้ตรวจสาร THC ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชา วิธีใช้สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 15 นาที มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในภาคสนามได้ มีความไวในการตรวจวัดสาร THC ที่ความเข้มข้น 0.2% สำหรับการแปลผล ผลบวก แถบทดสอบขึ้น 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C หมายถึง THC เกินร้อยละ 0.2 และ ผลลบ แถบทดสอบขึ้น 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง C และ T หมายถึง THC ไม่เกิน ร้อยละ 0.2 (ในกรณีที่แถบ C ไม่ปรากฏแสดงว่าไม่สามารถประเมินผลได้)


ชุดตรวจ Test Kann (เทส กัญ) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาและส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข ในครั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะส่งมอบต่อให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ เพื่อนำไปขยายการใช้งานให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด มีเป้าหมายในการใช้ตรวจสาร THC ในสารสกัดและน้ำมันกัญชา เกิน 0.2% หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดทดสอบเทส กัญ ให้กับผู้สนใจเพื่อนำไปผลิตเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการสามารถซื้อหาได้ง่าย ราคาถูก โดยชุดตรวจดังกล่าว ยังเป็นการตรวจเบื้องต้น (Screening test) เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปดำเนินการทางคดีได้ ซึ่งที่มุ่งหวัง คือ คนที่ทำสารสกัดหรือน้ำมันกัญชาจะได้นำชุดทดสอบมาใช้ตรวจผลิตภัณฑ์ของตัวเองก่อน ถ้าเกินก็จะได้ปรับปรุงให้ลงมาไม่เกินจะได้ไม่ผิดกฎหมาย

เพิ่มเพื่อน