ฝีมือคนไทย 'สเปรย์พ่นจมูกเบซูโตะ เคลียร์' สารสกัดจากเปลือกมะนาว ' ป้องกันเชื้อโควิด-ไข้หวัดใหญ่- RSV '

7 พ.ย.65- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) บริษัทควอนตัม ไบโอเทค จำกัด และบริษัทเฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวความสำเร็จในการร่วมพัฒนาวิจัยโครงการ “ การศึกษากระบวนการไบโอรีไฟเนอรีของเปลือกมะนาวเพื่อให้ได้สารลิโมนีนคุณภาพสูงเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารชีวเคมีภัณฑ์” พัฒนาเป็น “สเปรย์พ่นจมูกเบซูโตะ เคลียร์ (Besuto Qlears)” ภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ช่วยยับยั้งและป้องกันเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจ เช่น SARs-COV-2 (โควิด19) ไข้หวัดใหญ่(H1N1) และRSV ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก

ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ ไบโอเทค กล่าวว่า ผลงานนวัตกรรมครั้งนี้ เป็นผลสำเร็จของโครงการ การศึกษากระบวนการไบโอรีไฟเนอรีของเปลือกมะนาวเพื่อให้ได้สารลิโมนีนคุณภาพสูง เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารชีวเคมีภัณฑ์ โดยทำการวิจัยนำเปลือกมะนาวมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยสารสกัดจากเปลือกมะนาว ได้รับการทดสอบจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) แล้วพบว่าช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์ ลดการอักเสบที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส และบรรเทาอาการภูมิแพ้ และช่วยป้องกันการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสจำลอง SARS-CoV-2 pseudovirus ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก

ดร.สรวง สมานหมู่

ดร.สรวง สมานหมู่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Innovation Officer, CINO) บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด ให้ข้อมูว่า สารไฟโตนิวเทรียนท์ (Phytonutrients) คือสารที่พบในผัก ผลไม้ และในเปลือกมะนาว ที่เป็นส่วนสำคัญในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการพัฒนาต่อยอดสารสกัดจากเปลือกมะนาว ที่จะมีสารไฟโตนิวเทรียนท์มากกว่าในผลไม้กลุ่มเดียวกัน จึงได้นำไปประยุกต์ใช้งานในผลิตภัณฑ์สเปรย์จมูกนั้น มักจะประสบปัญหาการละลายน้ำ หรือชีวประสิทธิผล (bioavailability) ทำให้มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ต่ำ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาร จึง ได้มีการศึกษาพัฒนากระบวนการเตรียมสารสกัดในรูปแบบผลึกเหลว ซึ่งทำให้ค่าการละลายน้ำสมบูรณ์ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ดร.สรวง กล่าวว่า ที่ผ่านมามีงานวิจัยตีพิมพ์เกี่ยวสารสารไฟโตนิวเทรียนท์ ที่จับตัวกับกลุ่มสารเมททอลไอออน ที่มีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งไวรัสได้ แต่ในการวิจัยพัฒนาสูตรสเปรย์พ่นจมูกเบซูโตะ เคลียร์ ได้เพิ่มองค์ประกอบของโซเดียมคลอไรด์ หนือน้ำเกลือ เมื่อนำไปทดสอบในภาวะไอโซโทนิก เกิดการทำปฏิกิริยาคีเลชันขึ้น ทำให้มีคุณสมบัติในการป้องกันเขื้อไวรัสที่หลากสายพันธุ์ เช่น โควิด19, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) ที่ติดเชื้อง่ายในวัยเด็กและยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน, ลดการอักเสบ รวมไปถึงการช่วยกระตุ้น NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) และอื่นๆ มากกว่าที่ระบุในงานวิจัยที่ผ่านมา

“โดยในปริมาณ 1 ขวด ขนาด20 มิลลิลิตร พ่นได้มากกว่า 200 ครั้ง มีความสามารถปกป้องได้ยาวนาน 3-4 ชมต่อการพ่น 1 ครั้ง และปราศจากสารสเตียรอยด์ ปลอดภัยใช้ได้ทุกวัน พกพาสะดวก ไม่จำเป็นต้องเก็บในตู้เย็น ใช้ได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป พร้อมกับการรับรองคุณภาพจากทาง อย. แล้ว และได้รับใบจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เรียบร้อย นับเป็นครั้งแรกของโลกที่นำเอาสารสกัดจากเปลือกมะนาวมาประยุกต์ใช้งานที่เป็นธรรมชาติ 100% และในอนาคตคาดว่าจะมีการต่อยอดในการพัฒนาเป็นยาต่อไป” ดร.สรวง กล่าว

รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เชื้อไวรัสทางเดินหายใจถือว่ายังมีการแพร่ระบาดอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ที่ติดเชื้อ RSV ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันอยู่เสมอ ซึ่งหลังจากได้ทำการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจ พบว่าผลิตภัณฑ์สเปรย์จมูกเบซูโตะ เคลียร์ มีความปลอดภัยโดยผ่านการทดสอบความเป็นพิษในเซลล์ (Cell viability) ด้วยวิธี MTT assay กับเซลล์มะเร็งในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ Human Colon (Caucasian colon adenocarcinoma, CACO-2) ที่มีการใช้กันแพร่หลายในการศึกษาเชื้อไวรัสโควิด19 และการออกฤทธิ์ของยา ผลการทดสอบความเป็นที่ 1 นาที พบว่ามีความปลอดสูงมากกว่า 94.85% และมีการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจ ตามมาตรฐาน ASTM E1053-20 อได้แก่ SARs-CoV-2 (COVID-19), Influenza A, และ Human Coronavirus โดยมีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อไวรัสมากกว่า 99.9% ส่วนไวรัส RSV แม้จะฆ่าเชื้อได้ยาก แต่ประสิทธิภาพในการยับยั้งสารสกัดนี้ สามารถยับยั้งเขื้อได้มากกว่า 90% จากผลการทดสอบดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความน่าเชื่อของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

สำหรับสเปรย์พ่นจมูกเบซูโตะ เคลียร์ ขนาด 20 มิลลิลิตร ราคา 295 บาท พร้อมจัดจำหน่ายในประเทศไทย เช่น ร้านขายยา Pharmax, ICare Vitaminclub และ Super Drug รวมถึงช่องทางออนไลน์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอยง' ชี้โควิด19 แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลคล้ายไข้หวัดใหญ่!

หมอยงชี้โควิด 19 แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลคล้ายไข้ไหวัดใหญ่ แต่เชื่อความรุนแรงอาจน้อยกว่า วัคซีนจึงจำเป็นเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเท่านั้น และควรให้ก่อนการระบาดใหญ่หรือก่อนเปิดเทอม

ไทยติดโควิดใหม่รอบสัปดาห์ 480 ราย ดับเพิ่ม 2 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รายสัปดาห์ว่า ระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 480 ราย

‘หมอธีระ’ ห่วงผู้ป่วยปอดอักเสบในไทย ปีนี้มากกว่าปี65 ถึง 30%

สถิติผู้ป่วยปอดอักเสบ (Pneumonia) ของไทย จากมกราคม ถึงตุลาคม 2023 พบว่า จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบที่รายงานสู่ระบบรายงาน 506 ของกระทรวงสาธารณสุข