'สุเทพ' ลั่นผู้สมัครสอบ ผอ.-รองผอ.สถานศึกษา สังกัด สอศ. อย่าหลงกล แก๊งแอบอ้างรู้จักผู้ใหญ่

20 ธ.ค.2564 -นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า ตามที่อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี ) จำนวน 6 อัตรา และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี ) จำนวน 258 อัตรา ในวันที่ 10-16 มกราคม 2565 อีกทั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สอศ.ได้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และจะมีการประกาศคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สอศ. โดยในเร็วๆ นี้ ดังนั้นตนจึงเกรงว่าอาจจะมีผู้แอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จากผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก โดยเสนอว่า สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ หรือจะเป็นการกล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบ ให้สอบได้ หรือให้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ

“ผมขอแจ้งให้ผู้สมัครสอบ และผู้ที่เข้ารับสมัครคัดเลือกฯ ทราบโดยทั่วกันว่า อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือใด ๆ เพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนในทุกการสอบเช่นในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ให้ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถพิจารณาแก้ไข หรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ สอศ. ขอร่วมเป็นหนึ่งกับกระทรวงศึกษาธิการในการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และเจตนารมณ์ร่วมกันของคนกระทรวงศึกษาธิการในต่อต้านคอร์รัปชัน การทุจริต การอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อการเอื้อประโยชน์ และการขาดจิตสำนึก”เลขาฯ กอศ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน