'สุทธิชัย' เผยเตรียมตั้งคกก.แก้หนี้-ควบคุมการก่อหนี้ครูประจำสพท. ถ้าแก้ไม่ได้อีก จะมีคกก.ระดับจังหวัดมาช่วย เปิดช่องครูลงทะเบียนแก้หนี้ 14 ก.พ.นี้

10 ก.พ.65-นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งศูนย์แม่ข่ายสถานีแก้หนี้ครู โดยสถานีแก้หนี้ครูจะประจำอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคอยดูแลปัญหาหนี้ครูนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครู โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าช่วยไกล่เกลี่ย หรือให้คำปรึกษาเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับผู้ที่มีความสนใจในพื้นที่นั้นๆ แต่หากในกรณีที่คณะกรรมการชุดนี้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูระดับจังหวัด ซึ่งจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่ และมีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือในหลายฝ่าย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะประสานร่วมกับศาลยุติธรรม เพื่อขอให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยหนี้ของศาลยุติธรรม ช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหา กรณีที่มีการฟ้องร้อง

นายสุทธิชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการอีก 1 ชุด ประจำอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่นกัน โดยจะทำหน้าที่พิจารณาและควบคุมการกู้เงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะต้องควบคุมไม่ให้มีการกู้เงินเกินร้อยละ 70 ของเงินเดือน เนื่องจากที่ผ่านมาเราไม่มีระบบการควบคุม หรือการใช้ข้อมูลร่วมกันส่งผลให้ผู้กู้บางราย กู้เกินจำนวนรายรับ และสถาบันการเงินก็ปล่อยกู้มากเกินไป ดังนั้นต่อจากนี้คณะกรรมการชุดนี้ก็จะเข้ามาดูแลเรื่องการกู้เงินของครูและประสานข้อมูลร่วมกับสถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อที่จะทราบว่าผู้กู้แต่ละคน กู้ไปแล้วจำนวนเท่าไร และมีศักยภาพในการกู้เพิ่มเติมอีกเท่าไร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งเพื่อตั้งคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เราจะเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมการแก้ปัญหาหนี้สินครูได้ จากนั้นเราจะรวบรวมข้อมูลส่งให้แต่ละเขตพื้นที่ไปดำเนินการต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ตรีนุช'เผยรายชื่อครู ขอแก้ไขหนี้ 4 หมื่นกว่าคน ยอดหนี้ 58.8ล้าน ถึงสถานีแก้หนี้ครูแล้ว เร่งประสานสถาบันการเงินช่วยเหลือ

เราได้ประสานขอความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ 108 แห่ง เพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ครูที่เป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งสิ้น 70 แห่ง สามารถลดดอกเบี้ยลงได้ระหว่างร้อยละ 0.05-1.0 มีครูที่ได้รับผลประโยชน์ 463,072 ราย สามารถส่งเงินคืนกลับเข้ากระเป๋าคุณครู 2,262 ล้านบาท