ว.สารพัดช่าง ร่วมกับ ออมสิน เปิดอบรม'โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ' ใช้ประกาศนียบัตร ยื่นกู้ได้

22ก.พ.65-ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกับธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำความรู้สมัยใหม่ไปอบรมอาชีพให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านงานช่างงานฝีมือให้แก่สมาชิกชุมชนระดับตำบลเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารออมสินซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรแสดงผ่านการอบรมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ฝึกรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติเป็นลูกค้าของธนาคารมาใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นกู้ได้ด้วย แต่ไม่เกินวงเงิน3 แสนบาท และต้องไม่เป็นผู้ที่ติดเงื่อนไขเครดิตบูโร

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ทีมอาจารย์บุคคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ จะสามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพของตนเองโดยการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ศึกษามาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมส่งผลให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพจะแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นในชุมชนสามารถสร้างรายได้ลดรายจ่าย สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ออมสิน' ยันพร้อมปล่อยกู้ 1.5 แสนล้านช่วยกองทุนน้ำมัน

“ออมสิน” ยืนยันไม่มีปัญหาสภาพคล่อง พร้อมให้การสนับสนุนกรณีกู้เงิน 1.5 แสนล้านบาทอุ้มกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การันตีคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ชี้เป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐ

สุดปัง! “ออมสิน” โชว์ปล่อยกู้สู้ภัยโควิด-19 เต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

สุดปัง! “ออมสิน” โชว์ปล่อยกู้สู้ภัยโควิด-19 เต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ฟุ้งช่วยเติมสภาพคล่องอุ้มประชาชนสู้วิกฤติได้ 1 ล้านราย