บอร์ด กวทช. มีมติเสนอ 'ชูกิจ' เป็น ผอ.สวทช. คนใหม่ ชี้มีวิสัยทัศน์โดดเด่น

ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

28 ก.พ.2565 - นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กวทช. มีวาระสำคัญคือการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คนใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สวทช. เสนอให้ นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ เป็น ผอ.สวทช. คนต่อไป เพื่อทำหน้าที่ต่อจาก นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ซึ่งจะครบวาระตำแหน่ง 3 ปี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยคณะกรรมการ กวทช. ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้พิจารณาอย่างโปร่งใส เที่ยงธรรม ถี่ถ้วนรอบคอบทุกด้าน ทั้งในแง่ประวัติ คุณสมบัติ ความเหมาะสม รวมถึงเอกสารข้อมูลจากทุกแหล่ง อีกทั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ยังได้แจ้งถึงวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นและประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยและนักบริหารของ นายชูกิจ โดยหลังจากนี้จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

“บอร์ด กวทช. เชื่อมั่นว่า ผอ.สวทช. คนต่อไปจะสามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการพัฒนาองค์กร พร้อมขับเคลื่อน สวทช. ให้เป็นกลไกสำคัญของ อว.ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจบีซีจี ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” รมว.อว. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ศุภมาส” นำผู้บริหารกระทรวง อว.หารือพันธมิตรระดับโลก JST ญี่ปุ่นและ A*Star สิงคโปร์

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยของกระทรวง อว. เข้าหารือกับผู้บริหารของ Japan Science and Technology Agency (JST)

“ศุภมาส” รมว.กระทรวง อว.ปลื้ม 19 มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับโลก “จุฬาฯ - มหิดล – เชียงใหม่ – วลัยลักษณ์” อันดับโลกดีขึ้น ม.พะเยา ได้รับการจัดอันดับเพิ่ม

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี. รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า Times Higher Education ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไ

“ศุภมาส” แถลงนโยบายขับเคลื่อนกระทรวง อว.สู่กระทรวงเศรษฐกิจ ใช้นวัตกรรมสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายการทำงานต่อผู้บริหารอว. ว

“ศุภมาส” เข้ากระทรวง อว.วันแรก ประเดิมมอบประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” ให้กับ 190 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. เวลา 12.09 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวง อว.เป็นวันแรก หลังปฏิบัติภารกิจในการรับองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว