2กระทรวงจับมือฟื้นฟูน้ำเสีย ดันจัดเก็บค่าบำบัด

2 กระทรวงจับมือเชื่อมข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำทั่วประเทศ พร้อมผลักดันจัดเก็บค่าบริการบำบัด

15 พ.ย. 2564 – นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพฺ.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ร่วมมือกันดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำในการเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพน้ำ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ ผลักดันการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และร่วมกันยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของประเทศไทย

นายอรรถพล  กล่าวต่อว่า  ความร่วมมือระหว่าง คพ. กับ อจน. เป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของประเทศไทย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในระดับพื้นที่ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ และบรรลุผลตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

“  สองหน่วยงานจะร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสียชุมชนและฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพน้ำ ข้อมูลอุทกพลศาสตร์ ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ข้อมูลศักยภาพในการรองรับปริมาณมลพิษภายใต้ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำแม่น้ำ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ รวมถึงการผลักดันให้มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำและเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียชุมชน “ นายอรรถพล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

กลุ่มป่าตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ารุนแรงอันดับหนึ่งของประเทศ  แนวโน้มช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มขึ้นทุกปี สร้างผลกระทบต่อชาวบ้าน ช้างป่าบุกกินพืชผลทางการเกษตรเสียหาย พังบ้านเรือน ไม่รวมกรณีทำร้ายชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิต ความสูญเสียไม่เฉพาะคน แต่มีช้างป่าถูกยิงตาย ถูกไฟ

เข้มตรวจ'ควันดำ' เพิ่มความถี่ จับโทษสูงสุด

17 พ.ย. 2564 - กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) และกรุงเทพมหานครบูรณาการการทำงานติดตามการตรวจจับรถยนต์ควันดำที่ด่านพระรามสองขาเข้า (หน้าบิ๊กซี)เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจ จำนวน 49 คัน เป็นรถยนต์ 21 คัน ถูกห้ามใช้ชั่วคราว

'COP26' โอกาสเหลือน้อย กู้วิกฤตสภาพอากาศ

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ที่เพิ่งผ่านพ้นไป มีการรวมตัวของผู้นำโลกกว่า 120 ประเทศ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเพื่อหาแผนลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้น หลังมีความตกลงปารีส (Paris Agreement) ปี 2558 ที่

'สวนเบญจกิติ' ป่ากลางกรุงแห่งใหม่ ฟื้นชีวิตคนเมือง

ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตอนนี้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้น เมืองใหญ่แต่ละประเทศทั่วโลกพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้แต่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ก็เผชิญปัญหาขาดพื้นที่สีเขียว และหันมาจริงจังกับเรื่องนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง พ่อเมืองกรุงเทพประกาศนโยบาย Green Bangkok 2030 มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้อย่างน้อย 10 ตารางเมตร/คน ภายในปี 2573

หนาวนี้สู้ฝุ่น ’PM2.5’ ได้ต้องทำแผนเชิงรุก!

แม้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศ pm 2.5 จะถูกพูดถึงและหยิบยกเป็นปัญหาระดับชาติไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่สำหรับกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ปัญหาฝุ่นพิษเป็นประเด็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน คนกรุงต้องใช้ชีวิตกับอากาศเป็นพิษ