2กระทรวงจับมือฟื้นฟูน้ำเสีย ดันจัดเก็บค่าบำบัด

2 กระทรวงจับมือเชื่อมข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำทั่วประเทศ พร้อมผลักดันจัดเก็บค่าบริการบำบัด

15 พ.ย. 2564 – นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพฺ.) กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ร่วมมือกันดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำในการเฝ้าระวังและประเมินคุณภาพน้ำ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ ผลักดันการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน และร่วมกันยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของประเทศไทย

นายอรรถพล  กล่าวต่อว่า  ความร่วมมือระหว่าง คพ. กับ อจน. เป็นก้าวสำคัญในการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของประเทศไทย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในระดับพื้นที่ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ และบรรลุผลตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

“  สองหน่วยงานจะร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสียชุมชนและฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพน้ำ ข้อมูลอุทกพลศาสตร์ ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ข้อมูลศักยภาพในการรองรับปริมาณมลพิษภายใต้ระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำแม่น้ำ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ รวมถึงการผลักดันให้มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำและเทคโนโลยีด้านการจัดการคุณภาพน้ำและน้ำเสียชุมชน “ นายอรรถพล กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อีสท์ วอเตอร์' อาสามุ่งมั่นส่งเสริม โรงเรียนบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ช่วยบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ

"อีสท์ วอเตอร์" มุ่งมั่นเคียงข้างชุมชน สังคม เดินหน้าโครงการโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ช่วยจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณภาพ

'ผู้ว่าฯชัชชาติ' ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง ร.10'

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมส่งมอบพื้นที่เพื่อจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และส่งมอบถังดักไขมันอย่างเป็นทางการภายใต้โครงการ "จิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ที่ชุมชนกมาลุลอิสลาม”