สิ่งแวดล้อม

วิพากษ์ปรับปรุง 'คลองช่องนนทรี' 980 ล้าน ใช้งบไปกับอะไร

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งคำถามต่อโครงการพัฒนาคลองชองนนทรี โดยกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 980 ล้านบาท ว่าด้วยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโครงการ, ประชาชนและสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนอย่างไรบ้าง, ใครมีหน้าที่รับผิดชอบตอบคำถามจากประชาชน, หนึ่งในหน้าที่ของคลองคือการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม แล้วการออกแบบปรับปรุงคลองตอบโจทย์ข้อนี้อย่างไร, จะปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองได้

เผยพลาสติกจาก 'โคล่า-เป๊ปซี่' สร้างขยะสูงสุดติดต่อกัน 4ปี

รายงานการเก็บขยะและตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก หรือ Brand Audit โดย Break Free From Plastic เผยบริษัท โคคา-โคล่า และเป๊ปซี่โคติดอันดับผู้ก่อมลพิษพลาสติกมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

เตือนอากาศนิ่งฝุ่นพิษสะสม 24-26 ต.ค.

25 ต.ค. 2564 – นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขฝุ่น PM2.5 โดยจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าใน

เทรนด์ปลูกต้นไม้ ระวังทำลายพันธุกรรมธรรมชาติ

กระแสต้นไม้ฟีเวอร์ โดยเฉพาะไม้ด่าง และบอนสี มาแรงฉุดไม่อยู่ ราคาพุ่งทะยานทะลุเลขหกหลัก อย่างน่าประหลาดใจในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดมากกว่า 2 ปี ยังลามไปถึงไม้ประดับพันธุ์แปลก ไม้ป่าหายากหลายชนิด ราคาขยับสูง เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

’คลองช่องนนทรี’ สวนสาธารณะใหม่ในกรุงที่ยาวที่สุด

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งคลอง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า คุณภาพน้ำคลองในพื้นที่ กทม.ส่วนใหญ่เสื่อมโทรม และแนวโน้มสกปรกเพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำปรับโฉมคลองให้กลับมาใสสะอาดยังเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ หนึ่งในโครงการที่น่าจับตา ซึ่งกรุงเทพมหานครวางเป้าหมายจะให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565  

ความน่าค้นหา 'เชียงดาว'เมือง 9 ผี 'ไบโอสเพียร์' แห่งที่ 5 ของไทย

ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้รับการประกาศจาก สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)