'หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน' ปักป้ายบน 'เกาะปันหยี-เกาะเขาตาปู'


“หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน” จับมือผู้นำศาสนาอิสลามปักป้ายบน “เกาะปันหยี” และ “เกาะเขาตาปู” ตามรอยเสด็จในหลวงจาก ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้าสืบสานรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชา

15 มี.ค.2565 - ที่โรงเรียนเกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล รองประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ นายทวี ประหยัด ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคใต้ ตัวแทนแต่ละจังหวัดของภาคใต้ นายยะผาด สัมฤทธิ์ “โต๊ะอิหม่าม” เป็นผู้นำศาสนาอิสลาม นางจันทร์เพ็ญ สุเด็น เลขาคณะทำงานฝั่งอันดามันภาคใต้ นายอธิต ตรีเลิศสมุทร์ ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันเกาะปันหยี นายวสันต์ หัสนีย์ ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันตะกั่วป่า พร้อมด้วย นายสมเกียรติ เรืองสมุทร รองนายก อบต.เกาะปันหยี และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมเปิด "หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" พร้อมประกาศเจตนารมณ์ขอ“อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี” ตามแนวทาง “แรมโบ้”นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ประชาชนออกมาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นเสาหลักของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

นายอธิต ตรีเลิศสมุทร์ ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันเกาะปันหยี ได้เปิดเผยว่า บ้านเกาะปันหยี เป็นหมู่บ้านกลางทะเลในอ่าวพังงา ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมราษฎรในวันที่ 17 เมษายน 2516 ซึ่งได้ใช้เวลาเยี่ยมราษฎรบนเกาะปันหยี ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยได้พระราชทานเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแก่คนชรา และคนยากจน และพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเกาะปันหยี ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารถึงความทุกข์สุขของราษฎรที่เฝ้ารอรับอยู่อย่างแน่นขนัด และได้เสด็จทอดพระเนตรสภาพของหมู่บ้าน และบ้านเรือน พร้อมกับโปรดเกล้าให้หน่วยแพทย์ พอ.สว.ตรวจรักษาราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ ก่อนที่จะเสด็จต่อไปยังตัวเมืองพังงา ชาวเกาะปันหยีทุกคนต่างซาบซึ้งใจและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยตนเองไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยพระราชินี และพระธิดาสองพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมราษฎรบนเกาะปันหยี สามารถกล่าวได้เลยว่า ที่ชาวเกาะปันหยีมีความอยู่ดีกินดีในทุกวันนี้นั้น ก็เพราะด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในครั้งนั้น เพราะหลังจากนั้น ทางราชการก็ได้เข้ามาพัฒนาความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ ผู้คนก็เริ่มรู้จัก และไปเที่ยวที่เกาะปันหยีกันมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจำนวนมากกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยนับตั้งแต่นั้นมา

หลังจากนั้น นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย ก็ได้มอบป้าย “หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน” ให้กับทาง นายยะผาด สัมฤทธิ์ “โต๊ะอิหม่าม” เป็นผู้นำศาสนาอิสลามพร้อมคณะเพื่อเดินแห่ป้ายไปรอบๆ พื้นที่ตัวเกาะปันหยีและไปรวมกันที่ “มัสยิดเกาะปันหยีดารุสสลาม” แล้วนำเอาป้ายไปทำการติดตั้งบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเกาะปันหยี เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีต่อชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ พร้อมแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเกาะปันหยีว่า พวกเราจะขอ “อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี”ไม่ให้ใครเข้ามาปลุกปั่นบ่อนทำลายชาติบ้านเมืองอีกต่อไป

จากนั้นทางคณะได้พากันเดินทางลงเรือ เพื่อนำเอา “ป้ายหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน” ไปปักเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ณ เกาะเขาตาปู ซึ่งเป็นเกาะโขดหินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางด้านเหนือในเวิ้งอ่าวของเกาะเขาพิงกัน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาในท้องที่ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปตามลำคลองเกาะปันหยีเป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร เกาะเขาตาปูมีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยว ส่วนบนโปนออกและคอดกิ่วลงที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปู สถานที่แห่งนี้มีกษัตริย์ไทยและราชวงศ์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เดินทางมาเยี่ยมชมและพัฒนาจนทำให้สถานีที่แห่งนี้เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทย ด้วยพระปรีชาสามารถแต่ละพระองค์ทำให้ปวงพสกนิกรชาวไทยซาบซึ้งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์กษัตริย์และพระราชวงศ์เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายทวี ประหยัด ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคใต้ ได้กล่าวว่า การประกาศเปิดหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งนี้ ตนได้ประสานงานกับทาง นายยะผาด สัมฤทธิ์ “โต๊ะอิหม่าม” เป็นผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ที่มีความจงรักภักดีต่อ 3 สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเดินสายไปทั่วทุกจังหวัดของภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด และต้องการสนับสนุน ม.112 คงเอาไว้และให้ประชาชนผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาแสดงพลังรณรงค์กัน ไม่อยากให้เป็นพลังเงียบเพราะตอนนี้ยังมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ทำกิจกรรรมจาบจ้วงสถาบัน และ ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ พวกเราพสกนิกรชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงทุกพระองค์ ที่มีแผ่นดินไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกเรามีพระมหากษัตริย์เราจะประกาศกึกก้องไปทุกจังหวัดว่า “ขออยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศชอ. ประกาศปิดตัว ชี้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติ จึงขอยุติบทบาทหลังเคลื่อนไหว 3 ปีเต็ม

ศชอ. เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเคลื่อนไหวปกป้องสถาบัน โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา ประกาศ ปิดศชอ. อย่างเป็นทางการ

หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 4 ภาค ร่วมทำบุญและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระพันปีหลวง

นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย และตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางนิตยา นาโล หรือ “นักสู้ปอสี่” ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคอีสาน นายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคกลาง นายทวี ประหยัด

'เสธ.หิ' ซัดพวกบ่อนทำลายชาติ รับเงินนายทุนแก้ ม.112 ปลุกคนไทยอย่าปล่อยให้ประเทศพังทลาย

นายหิมาลัย ผิวพรรณ หรือ เสธ.หิ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า การที่เอ็นจีโอได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องที่ผิด หากเป็นการใช้เพื่อช่วยเหลือทางด้านสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ หรือ การพัฒนาการเมือง แต่หากนำมาใช้เป็นทุนเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง

เฉียบ! 'ทนายบอน' แนะก้าวไกลอยากแก้ ม.112 ให้เริ่มที่ตัวเองลองทำสิ่งนี้ก่อน

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือ ทนายบอน อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กในประเด็นพรรคก้าวไกลแก้มาตรา 112

'อนุทิน' ขอ ส.ส. ปรบมือชื่นชม 'ชาดา' อภิปรายฟาดก้าวไกล ยันไม่ร่วมงานพรรคแก้ 112

ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรค โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม นายอนุทิน ได้ขอให้ส.ส.ของพรรค

'ศรีสุวรรณ' ยื่นหลักฐานเพิ่ม มัดพรรคอีแอบอยู่เบื้องหลังทำประชามติแยกเอกราช

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้เดินทางไปร้องต่อกกต. เพื่อชี้เบาะแสให้ กกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบว่ามีกรรมการบริหารหรือพรรคการเมืองใด