ไทยเจ๋ง!ใช้ Blockchain ออกหนังสือรับรองปศุสัตว์ไปเกาหลีใต้

กระทรวงเกษตรเจ๋ง! ใช้Blockchain ออกหนังสือรับรองปศุสัตว์ไปเกาหลีใต้ โวไทยปลอดอหิวาต์สุกรแล้ว ยันมีหมูเพียงพอบริโภค 1.5ล้านตัว/เดือน

20 ก.ค.2565 - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้ในการให้บริการภาครัฐตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการในเรื่องข้อมูลอย่างมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานว่าขณะนี้กรมปศุสัตว์ ได้ริเริ่มการใช้ Blockchain เพื่อการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า นับเป็นเป็นครั้งแรกของทั้งสองประเทศในการออกเอกสารรับรองผ่านระบบดังกล่าว

น.ส.รัชดากล่าวต่อว่า การทำข้อตกลงการทำใบรับรองสุขอนามัยฯ จะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ เพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกเรื่องการรับส่งใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสินค้าปศุสัตว์จากไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์ปีก ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคเกาหลีใต้ให้ความชื่นชอบ ในปี 2564 มีการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณกว่า 35,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,995 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ยังกล่าวต่อถึงการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ของกรมปศุสัตว์ว่า ไม่พบการระบาดของโรค (ZERO REPORT) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มีเพียง 1 จังหวัดเท่านั้นที่พบในช่วง 30 วัน นอกจากนั้นปลอดโรคเกิน 30 วันแล้ว ซึ่งตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 – ปัจจุบัน ในภาพรวม ประเทศไทยสามารถควบคุมและกำจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง การยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงาน จนสามารถควบคุมป้องกันโรคได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศและติดอันดับโลก ถือได้ว่าดีที่สุดในเอเชีย อีกทั้งมีต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน อาทิ ฟิลิปปินส์ได้สอบถามถึงนโยบายและแนวทางควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค ASF ในประเทศไทย เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับมาตรการในประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคของฟิลิปปินส์

“จากความก้าวหน้าในเรื่องการใช้เทคโนโลยี Blockchain และความสำเร็จในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร นายกฯ ได้ชื่นชมและให้กำลังใจการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ รวมถึงขอบคุณความร่วมมือจากเกษตรกรและภาคส่วนต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย ขณะเดียวกัน นายเฉลิมชัยฯได้ให้ความมั่นใจในมาตรการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้กลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯกำลังขับเคลื่อนแบบครบวงจร และสามารถรักษาระดับปริมาณสุกรขุนให้มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ ที่อยู่เดือนละประมาณ 1.5 ล้านตัว”น.ส.รัชดากล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ หารือเลขาธิการอาเซียนยิบแม้กระทั่งปมPM2.5

นายกฯ พบเลขาธิการอาเซียน ยืนยันความพร้อมไทยรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำถึงสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงหวังให้ผลักดันแก้ไขด่วน

แนะเช็กเว็บ https://www.dot.go.th ก่อนซื้อทัวร์ท่องเที่ยว

รองโฆษกรัฐบาลแนะวิธีตรวจสอบบริษัททัวร์นำเที่ยวผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ ย้ำรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งแก้ไขปัญหาทัวร์เถื่อน ไกด์เถื่อน

'บิ๊กตู่' กำชับทุกหน่วยงานเร่งดับไฟป่า

นายกฯ สั่งเร่งดับไฟป่า จ.นครนายก และพื้นที่ภาคเหนือ ย้ำขอความร่วมมือประชาชนหยุดลักลอบจุดไฟเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรและหาของป่า ให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มดำเนินคดีคนเผาป่าอย่างเคร่งครัด

นายกฯ ปลื้มศูนย์วิจัยฯ เชื่อแนวโน้มหนี้ครัวเรือนปีนี้ลดลง!

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ยินดีหนี้ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มลดลง มุ่งร่วมมือกับทุกภาคส่วนรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน พร้อมส่งเสริมแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน

'ทิพานัน' อวดผลงาน 'ลุงตู่' ปราบอาชญากรรมออนไลน์

'ทิพานัน' ชูผลงาน 'พล.อ.ประยุทธ์' แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หลังสถิติแจ้งความออนไลน์ลดลงสัปดาห์ละ 700 ราย ย้ำโทษสูงซิมผี-บัญชีม้าคุก 5 ปี ปรับ 5 แสนบาท