ข่าวดี! ไทยมีประชากรเสือโคร่งเพิ่ม ยืนหนึ่งอาเซียน 'ห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่ฯ' พบ 100 ตัว

29 ก.ค.2565 - ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานจัดงานวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลกประจำปี 2565 “TIGERS NEXT GEN เสือโคร่งต้องไปต่อ

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากต่างชาติเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำกลุ่มประเทศในเอเชียที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าชนิดอื่นที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก การจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งมีมาตรฐานระดับสากล ด้วยศักยภาพและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ พื้นที่แรกที่มีการนำระบบนี้มาใช้คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยหลักของเสือโคร่งและยังเป็นพื้นที่มรดกโลก ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่าประชากรเสือโคร่งมีจำนวน 42 ตัว เมื่อปี 2553 เพิ่มเป็น 100 ตัว ในปี 2565

ด้าน นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทยเวลานี้ สำรวจในป่าธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากหลักฐานภาพถ่าย รอยตีน และร่องรอยต่างๆ คาดการณ์ว่า มีปริมาณ 148-189 ตัว ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้การที่เสือโคร่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หมายความว่า สัตว์อื่นๆ ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่ง ก็ต้องมีจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของเสือโคร่ง ดังนั้น การอนุรักษ์เสือโคร่ง จึงมีความหมายต่อการรักษาผืนป่าขนาดใหญ่อันเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ส่งผลต่อความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่นั้นๆ ในภาพรวมปริมาณเสือโคร่ง

ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊ก Thailand Tiger Project DNP โครงการวิจัยเสือโคร่งในประเทศไทย ระบุว่า 29 กรกฎาคม ของทุกๆปี ได้ถูกกำหนดให้เป็น “วันเสือโคร่งโลก” แต่ปีนี้มีความพิเศษเกิดขึ้น คือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ผู้นำด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า จัดทำ “แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง ๒๕๖๕-๒๕๗๗” (แผนฯเสือ)

“ประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งเพิ่มมากขึ้นและมีการกระจายไปยังกลุ่มป่าเป้าหมายอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มป่าตะวันตก” คือเป้าหมายปลายทางของแผนฯเสือ ฉบับล่าสุดซึ่งได้มีการระบุถึงกิจกรรมต่างๆที่ควรมีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ

การลาดตระเวนดูแลพื้นอย่างมีมาตรฐาน การศึกษาวิจัยเพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนการอนุรักษ์เสือโคร่งไทย รวมถึงเร่งฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในพื้นที่เป้าหมาย ล้วนเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนฯ ซึ่งมีภาครัฐเป็นหลักโดยมีองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เป็นหน่วยสนับสนุนเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้งานบรรลุผลสำเร็จจนถึงเป้าหมายปลายทางได้ตามกำหนด

แล้วในส่วนของภาคประชาชนทั่วไป “จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งไทย ได้อย่างไร” เป็นคำถามที่น่าสนใจและควรรู้คำตอบ

เสือโคร่งวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสำคัญและมีความท้าทายต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรเสือโคร่งไทย ตั้งแต่ได้มีการติดตามศึกษาเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งอย่างยาวนาน ผลของความรู้ที่ได้จากการศึกษาทำให้เห็น ภาพหนึ่งที่ชัดเจนมากคือ “การสูญเสียเสือโคร่งวัยรุ่น ไปจากระบบธรรมชาติ” ซึ่งมีทั้งที่รู้สาเหตุและไม่อาจหยั่งรู้ แต่ก็คาดการณ์ได้อย่างผิดพลาดน้อยมาก สำหรับสาเหตุของการ สูญหายไป

แล้วถ้าประชาชนคนทั่วไป ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถบชายป่าหรือเคยเป็นป่า อีกทั้งมีพื้นที่ทำกินอยู่บนเส้นทางการร่อนเร่พเนจรของเสือโคร่งวัยรุ่นเพื่อหาพื้นที่ตั้งหลักแหล่งหากิน จะทำใจอนุญาตให้เสือโคร่งวัยรุ่นเหล่านั้นจรผ่านไปอย่างปลอดภัยได้หรือไม่

ส่วนประชาชนคนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสเจอะเจอ รอย หรือตัวเสือโคร่ง ในธรรมชาติอาจเนื่องจากเป็นคนเมือง ถ้าท่านเหล่านั้นพยายามเข้าใจบริบทและหน้าที่ของเสือโคร่งในธรรมชาติ แล้วส่งต่อความเข้าใจให้กระจายอย่างกว้างขวาง การเดินทางของเสือโคร่งวัยรุ่นจะมีความปลอดภัย มากขึ้นหรือไม่

ท้ายสุดหวังว่า ประชาชนคนทั่วไป จะสามารถหาคำตอบที่เหมาะสมให้กับตัวเองเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เสือโคร่งให้คงอยู่คู่ป่าไทย “สวัสดีวันเสือโคร่งโลก”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้องน่ารัก! สถานีเพาะเลี้ยงฯห้วยทราย ช่วย 'ลูกหมีหมา' พลัดหลง แจ้งส่งนมมาได้

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โพสต์ภาพลูกหมีหมาเพศเมียพลัดหลง พร้อมข้อความว่า แค่เลียงผา 1 ตัว นากสาวๆอีก 4 ตัว

รับมือฤดูกาลท่องเที่ยว กรมอุทยานฯ เตรียมพร้อมภารกิจด้านการกู้ชีพ กู้ภัยและแผนเผชิญเหตุในอุทยานแห่งชาติ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสุธีรพันธ์ สวัสดิ์กุลดิลก ผู้อำนวยการส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ

สะพรั่งพราว 'ดอกลิ้นมังกร' กล้วยไม้ป่าหายาก อวดโฉมปีละครั้งที่ภูหินร่องกล้า

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โพสต์ภาพและข้อความว่า Update ‼ความสะพรั่งพราวของ #ดอกลิ้นมังกร

'สปีดโบ๊ท' ระเบิดกลางทะเลชุมพร 20 ชีวิตกระโดดหนีตาย อุทยานฯส่งเรือช่วยขึ้นฝั่ง

เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เข้าช่วยเหลือผู้โดยสาร หลังเกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทระเบิด

ทีมวิจัยบุกถ้ำ 'เสืออภิญญา' พบลูก 2 ตัวอ้วนท้วน นอนรอแม่ออกหาอาหาร

ทีมวิจัยเสือโคร่งประเทศไทย เผยข่าวดี หลังติดตามสัญญาณแม่เสือโคร่ง "อภิญญา" ในโครงการติดปลอกคอ ทำให้พบลูกน้อย 2 ตัวอ้วนนอนรอแม่ที่ออกไปหาอาหาร

มาร่วมกันปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติฯ สานพลัง เครือซีพี เชิญชวนประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ปีที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 650,000 บาท

ด้วยความมุ่งมั่นปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยบริษัทในเครือ