83 อดีตพนักงาน JSL รับเงินชดเชยครบตามกฎหมายแล้ว รวม 28 ล้านบาท

รมว.แรงงาน แสดงความยินดีกับลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ที่นายจ้างนำเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน มาวาง ณ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 83 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 28,157,807.50 บาท ครบถ้วน พร้อมทั้งจ่ายเงินคืนให้แก่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กสร. จำนวน 1,310,760 บาท พร้อมดอกเบี้ยด้วย

31 สิงหาคม 2565 - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สรพ. 4) เพื่อแสดงความยินดีกับลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) กรณีนายจ้างนำเงินมาวางตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 และชดใช้คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมดอกเบี้ย

โดย นายสุชาติ เปิดเผยว่า กรณีที่ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ได้เลิกจ้างลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ผมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ซึ่ง กสร. ได้มอบหมายพนักงานตรวจแรงงาน สรพ. 4 ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง JSL อย่างเต็มที่ โดยมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพราะขณะนั้นนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดหรือเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ รวมทั้งนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ลูกจ้าง JSL ได้ยื่นเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ ซึ่ง กสร.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 74 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,760 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกจ้าง JSL ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายจ้างเลิกจ้างไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 แล้ว

ในส่วนของกรมการจัดหางาน ได้หางานตามตำแหน่งงานว่างให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หาอาชีพ พร้อมด้วยการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานหลักสูตรบาริสต้าและการทำเบเกอรี่ เพื่อให้ลูกจ้าง JSL มีงานทำ มีอาชีพ ซึ่งผมตระหนักถึงคุณภาพชีวิตลูกจ้างทุกคนจะต้องดีกว่าวันนี้ การสร้างงานสร้างรายได้ เพื่ออนาคตที่สดใสในการดำรงชีพ ในส่วนสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินประกันการว่างงานให้กับลูกจ้างไปแล้ว 1 เดือน เป็นเงิน 636,376.50 บาท ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะได้รับเงินประกันการว่างงานไปจนกว่าจะได้งานใหม่ เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,818,259 บาท” นายสุชาติ กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเต็มที่ และได้มอบหมายให้ พนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 เร่งดำเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2554 จนสามารถออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พร้อมจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างได้ทันสถานการณ์

ซึ่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนนายจ้างได้นำเงินมาจ่ายตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 ในอัตราร้อยละ 60 จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องทั้งหมด จำนวน 83 คน รวมเป็นเงิน 16,894,684.50 บาท แล้ว และในวันนี้ (31 สิงหาคม 2565) ตัวแทนนายจ้าง ได้นำเงินมาวางตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ในอัตราร้อยละ 40 (ส่วนที่เหลือ) รวมเป็นเงิน 11,263,123 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้อง รวมเป็นเงินที่ลูกจ้างผู้ร้องทั้ง 83 คน ได้รับตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 28,157,807.50 บาท ครบถ้วนตามคำสั่ง พร้อมทั้งนำเงินจ่ายชดใช้คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้แก่ กสร. จำนวน 1,310,760 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'รมต.เฮ้ง' ห่วงผีน้อยเสียชีวิตในเกาหลี สั่งทูตแรงงาน ติดตามคดีอำพรางศพลุงบุญชู

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีแรงงานไทยผิดกฎหมายลักลอบทำงานเสียชีวิตในเล้าหมูที่เกาหลีใต้ ว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

'สุชาติ' ห่วงใย 'บิ๊กตู่' ส่งตัวแทนเข้าเยี่ยมที่ รพ. หลังติดภารกิจต่างประเทศ

“สุชาติ" ห่วงใย “บิ๊กตู่” มอบ สลน.ส่งกระเช้าเยี่ยมที่ รพ. หลังตัวเองติดภารกิจที่ประเทศออสเตรเลีย แสวงหาความร่วมทางด้านแรงงาน

รมว.สุชาติ หารือ รมว.แรงงาน มาเก๊า ปั้นแรงงานภาคบริการส่งออกตลาดมาเก๊าเพิ่ม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมหารือข้าราชการ