นายกสมาคมชาวนาฯ ร้องนายกฯ ให้สำนักงบฯทบทวนตามข้อเสนอของกรมการข้าว

22 ต.ค.2565 - นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยและนายเดชา นุตาลัยอุปนายกสมาคม ทำหนังสือร้องถึงนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แก่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยหนังสือระบุว่า "ตามที่สำนักงบประมาณยืนยันการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร และให้ทำการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงโดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนนั้น

ปัจจุบันชาวนาเกือบร้อยละ 50 ในภาคกลางส่วนใหญ่ทำการเช่าพื้นที่ในการทำนา ข้อเท็จจริงพบว่า เงินในส่วนที่ภาครัฐจัดสรรลงไปเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนั้นเป็นการโอนตรงให้กับเกษตรกร ซึ่งหากเป็นการเช่าพื้นที่นาเงินต่างๆที่ภาครัฐส่งเสริมไปนั้นส่วนใหญ่จะไปตกอยู่ที่เจ้าของที่ดินหรือนายทุนมากกว่าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอย่างแท้จริงตามที่มีเจตนารมณ์ตั้งไว้

ทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยจึงขอให้นายกรัฐมนตรีทราบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เป็นนักพัฒนานั้น ต้องการลุกขึ้นมาสู้และปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืนตามแนวทางของนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่เห็นด้วยที่จะจัดสรรงบประมาณแล้วนำมาแจกให้แก่เกษตรกร ควรนำงบประมาณมาส่งเสริมพัฒนาจัดทำโครงการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตได้จริง สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดการแบ่งปันในสังคมและเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์โดยรวมต่อชาวนาและประเทศชาติ

ดังนั้นสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยจึงขอความกรุณาจากนายกรัฐมนตรีให้สำนักงบประมาณพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แก่กรมการข้าว ที่ไม่ใช่เป็นการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง"

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวนาลุ่มน้ำชีเดือดร้อน น้ำท่วมนาข้าวเสียหายหนัก ชี้บริหารจัดการน้ำผิดพลาดต้องรับผิดชอบ

เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด-ยโสธร ร่วมตั้งข้อสังเกตถึงสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรว่าเกิดจากชลประทานบริหารจัดการน้ำผิดพลาด ทั้งๆที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนแล้ว และน้ำก็ไม่น่าจะท่วม ในขณะที่ชาวบ้านลุ่มน้ำชีลงทุนทำนาปี

ชาวนาบุรีรัมย์ วอนรัฐบาลลดดอกเบี้ย ช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินได้มากกว่าพักชำระหนี้

ชาวนาบุรีรัมย์วอนรัฐบาลออกมาตรการปรับลดดอกเบี้ย สามารถช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินได้อย่างแท้จริง มากกว่าการพักชำระหนี้ ชี้พักหนี้แค่ 1 ปี

พาณิชย์เกาะติดสถานการณ์ อินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าว คาดไทยรับอานิสงส์ดี

“ปลัดพาณิชย์”สั่งการกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน ทูตพาณิชย์ เกาะติดสถานการณ์ข้าว หลังอินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าวขาว ก่อนประเมินสถานการณ์และทำแผนรับมือ ยันไม่มีปัญหาขาดแคลน แต่ส่งออกดีขึ้น คาดปีนี้ทะลุ 8 ล้านตัน และราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น พร้อมเดินหน้าจับมือ “เกษตร” ทำแผนรับมือเอลนีโญ ป้องกันผลผลิตข้าวลดจากภัยแล้ง

‘วันข้าวแห่งชาติ’ นายกฯ ยกย่องชาวนา ผู้มีคุณูปการหล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลก

นายกฯ กล่าวเนื่องใน ‘วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ’ ปี 66 ยกย่องชาวนาผู้มีคุณูปการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร หล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมา

'ลุงป้อม' ประกาศเติมเงินช่วยลดต้นทุนทำนาสูงสุด 30,000 บาท

ชาวนา ต้องไม่จนอีกต่อไป! "ลุงป้อม" เติมเงินช่วยลดต้นทุนทำนาสูงสุด 30,000 บาท หวังยกระดับชีวิตชาวนา พร้อมชู 3 นโยบายสร้างรายได้เกษตกรไทย หลุดพ้นกับดักความยากจน