ผ่านฉลุย! ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 4

ผ่านแล้ว! ช่วยเกษตรกรสวนยาง ! จุรินทร์-เฉลิมชัย จับมือดัน "ประกันรายได้ยางพาราปี 4" ผ่าน ครม.วันนี้ ช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 ล้านราย พื้นที่สวนยางกรีดกว่า 18 ล้านไร่

28 ก.พ.2566 - เวลา 10:00 น. ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอที่ประชุมอนุมัติแล้ววันนี้ โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงที่ราคายางผันผวน ซึ่งปีนี้กำหนดเป้าหมายเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 ล้านราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18.18 ล้านไร่ ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งดำเนินการการขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นไปแล้ว

นอกจากนี้ยังอนุมัติโครงการคู่ขนานสนับสนุนสินเชื่อ หรือเงินกู้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยาง และผลิตภัณฑ์ระยะที่ 2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพาราด้วย อย่างไรก็ตามการอนุมัติครั้งนี้เป็นไปตาม มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,643 ล้านบาท เห็นชอบกรอบวงเงิน 7,566 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อน จำนวน 7,421 ล้านบาท และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 และปีถัดๆไปตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป เพื่อรัฐบาลชำระคืนต้นเงินและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจำนวน กว่า 8 ล้านบาท และชดเชยต้นทุนทางการเงินของธนาคารประจำไตรมาส บวก 1 (ปัจจุบันอัตราต้นทุนเงินธนาคารประจำไตรมาสเท่ากับ 0.85) ภายในวงเงินไม่เกิน จำนวน 137 ล้านบาท ปีละ 1,600 ล้านบาท ยกเว้นปีที่ 5 จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด เห็นชอบค่าบริหารจัดการโครงการ จำนวน 77 ล้านบาท โดยให้การยางฯเสนอขอรับจัดสรรจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ 2566

" เท่ากับว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราเดินหน้าปีที่ 4 ครอบคลุมตลอดปี 2566 แม้ว่าจะมีการยุบสภาหรือมีการเลือกตั้งและหลังจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีก็ตามการดำเนินโครงการจะต้องดำเนินให้สิ้นสุดระยะ 4 หรือปีที่ 4 ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวันนี้ ดังนั้นจากการติดตามการทำงานของคณะรัฐมนตรีและมีเกษตรกรติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกระยะโครงการประกันรายได้ยางพารา จึงเป็นพืชชนิดสุดท้ายของประกันรายได้ ผ่านประชุมคณะรัฐมนตรี ส่วนพืชชนิดอื่นทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ได้ผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้หมดแล้ว จึงขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีและโดยเฉพาะนายจุรินทร์กับนายเฉลิมชัย ที่ผลักดันให้เกษตรกรด้วยความรับผิดชอบต่อโครงการและถือว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่บรรจุไว้ในรัฐบาลนั้นสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ทุกชนิดพืชที่อยู่ในโครงการเราช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างรายได้ชดเชยส่วนต่างให้ได้ร่วม 8 ล้านครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีสมาชิกสี่คนก็เท่ากับช่วยราษฎรได้กว่า 32 ล้านคนมาตลอดอายุรัฐบาลนี้ " ดร.มัลลิกา กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เฉลิมชัย' วางมือ! ไม่นั่งเลขาปชป. คาด 13 มิ.ย.นี้ ได้ 'หน.พรรค-กก.บห.' ชุดใหม่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้

ไม่เอาก้าวไกลสุดโต่ง! เด็ก ปชป. แย้มผสมพันธุ์ 'เพื่อไทย' พอไหว

'สมบัติ' ฟันธง ปชป. ร่วมรัฐบาลก้าวไกลยาก เหตุสุดโต่ง แย้มกับเพื่อไทยรับได้ ถ้าไม่แตะ 112 เมินข้อเสนอ 'อลงกรณ์' ยกมือหนุน 'พิธา' นายกฯ

'บิ๊กตู่' มั่นใจเอาอยู่ปัญหาบริหารจัดการน้ำปีนี้

นายกฯ มั่นใจจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2565/66 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ชี้กำหนดแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2566 ควบคู่การรับมือเอลนีโญ ย้ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับมือสถานการณ์

ปีติ 'ในหลวง-พระราชินี'เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระโคเสี่ยงทายกินหญ้า-เหล้า ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและต้นไม้ รวมถึงสายสิญจน์ในพิธีเป็นมงคลจนเกลี้ยง