รัฐบาลหนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่รักษามรดกทางวัฒนธรรม

อนุชาเผย นายกฯ ย้ำจุดยืนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ผ่านกรอบความร่วมมือกับยูเนสโก และส่งเสริมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามเส้นทางสายน้ำแห่งอาเซียน

06 ก.ค.2566 - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ชื่นชมความร่วมมือนี้ และหวังว่าจะเป็นโอกาสสนับสนุน การท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับมรดกโลก แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมืองสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และยูเนสโก ได้กำหนดกรอบความร่วมมือและพัฒนามาตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการต่ออายุความร่วมมือระหว่างกันครั้งที่ 2 ในปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินโครงการเครื่องมือการบริหารการจัดการนักท่องเที่ยว (Visitor Management Assessment and Strategy Tool - VMAST) โดยการจัด Online workshop ในประเทศไทย รวมทั้งประเทศในกลุ่มอาเซียนและเขตเศรษฐกิจเอเปก

สำหรับการดำเนินการในปี 2566 นี้เน้นไปยังพื้นที่พิเศษ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อพท. เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินกิจกรรม โดยจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ตามเส้นทางสายน้ำแห่งอาเซียน (ไทย-ลาว-กัมพูชา) โดย อพท. ได้รายงานต่อคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Committee) และจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนอาเซียน-ตุรกี (ASEAN-Turkey Fund) เพื่อปกป้องพื้นที่ทางมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ และจำต้องไม่ได้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

“นายกฯ ชื่นชมทุกความร่วมมือที่จะเกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้ เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับ UNESSCO ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และมรดกวัฒนธรรมให้ยั่งยืน จะต่อยอดพัฒนาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ รักษามรดกทางวัฒนธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้ไทย และแหล่งท่องเที่ยวไทยเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ” นายอนุชากล่าว

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 'พล.อ.ประยุทธ์' องคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี

'เศรษฐา' บอกยังไม่ได้แสดงความยินดี 'พล.อ.ประยุทธ์' เพราะไม่มีเบอร์มือถือ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าได้แสดงความยินดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีหรือไม่