พรึ่บ! ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง

ชัย26 ก.ย.2566 - นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) 2. นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายซาดา ไทยเศรษฐ์) 3. นายสมชัย อัศวชัยโสภณ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง กัลป์ตินันท์)

4. นายวัฒนา ช่างเหลา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)]

5. นายนิยม ช่างพินิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชาดา ไทยเศรษฐ์)]

6. นายศุภชัย นพขำ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกรียง กัลป์ตินันท์)]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1. พลเรือโท นิกรม เพชรวีระกุล ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2. นางจิตรา หมีทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไปอีก 1 ปี (ต่อครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ต่อไปอีก 1 ปี (ต่อครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ย้ายข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงที่ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบ 4 ปี และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทดแทนเพื่อเป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียน รวมจำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ทดแทนตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ

2. นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทดแทนลำดับที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1) นายสมบัติ อำนาคะ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย)

2) นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย))

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษกรัฐบาล ตีปี๊บผลงานปราบหมูเถื่อนคืบหน้าเป็นรูปธรรม ย้ำนายกฯเอาจริง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI โดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดี DSI รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดี ได้แถลงปิดจ็อบสอบสวนทุจริต บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ทางคดีมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวม 11 คน

โฆษกรัฐบาล เผยเหตุนายกฯ เลือกหนองบัวลำภู ประชุมครม.สัญจรครั้งแรก

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ครั้งแรก ว่า เหตุผลที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เลือก จ.หนองบัวลำภู ในการประชุม ครม.สัญจรครั้งแรก เพราะ จ.หนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรเป็นอันดับ 76 ของประเทศ

ป.ป.ช. ฟัน 4 ขรก.สรรพากร 'ร่ำรวยผิดปกติ' โกงเงินคืนภาษี 2 พันล้าน

นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงถึงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดคดีการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

นายกฯ ยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมดูแล 'คนพิการ' ให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

นายกฯ กล่าววันคนพิการสากล ปี 2566 ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม จะดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยสวัสดิการโดยรัฐ ย้ำเป้าหมาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ไทยได้อันดับที่ 35 ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ตั้งเป้าให้ติด 1 ใน 30

โฆษกรัฐบาล เผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย2566 ไทยได้อันดับที่ 35 ดีขึ้น 5 อันดับ ปัจจัยหลักดีขึ้นทุกด้าน พร้อมตั้งเป้าให้ติด 1 ใน 30 อันดับ ภายในปี 2569

ครม.อนุมัติใช้งบปี 66 ไปพลางก่อน วงเงิน 352 ล้าน ช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติงบฯ ปี 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ วงเงิน 352.16 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล