ผู้ว่าฯอัศวิน ยก 'สวน 9 เนินเดินตามรอยพ่อ' ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว กรุงเทพเปลี่ยนไปแล้ว

20 ม.ค.2565 - เพจเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯอัศวิน โพสต์ภาพ "สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ" สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของคนฝั่งธนบุรี ที่เขตบางบอน พร้อมข้อความระบุว่า เมื่อเมืองมีความเจริญ ทุกอย่างรอบตัวของคนกรุงเทพฯ ได้ถูกพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำในทุก ๆ ด้าน แต่การพัฒนา กทม. ไม่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียว กทม. ได้พัฒนาให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ให้กับคนกรุงเทพฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กันด้วย

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว กทม. ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มพื้นที่เขียวจาก 6 ตร.ม. ต่อคน เป็น 7.30 ตร.ม.ต่อคน โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2564 ได้สร้างสวนสาธารณะ 8 สวน ที่มีทั้งสวนขนาดเล็กอย่าง Pocket Park ที่ทำเป็นพื้นที่หย่อนใจในเมือง และสวนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 100 ไร่ อยู่พื้นที่ของสำนักนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ที่เขตบางบอน

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน แห่งนี้ ถูกเรียกว่า “สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ” ซึ่งการออกแบบสวน ได้นำโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 9 โครงการ มาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบสวน ที่ประกอบด้วย 1. โครงการแก้มลิง 2. โครงการบำบัดน้ำด้วยวิธีธรรมชาติ 3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. พระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า 5. โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 6. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน 7. โครงการเกษตรผสมผสาน 8. โครงการเกษตรประณีต และ 9. โครงการปลูกพืชพลังงาน

ทำให้สวนสาธารณะ นอกจากจะเป็นสถานที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีต้นไม้ร่มรื่นแล้ว ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้ตามวิถีธรรมชาติที่จะมีทั้งแก้มลิง การบำยัดน้ำตามธรรมชาติ การทำเกษตร สวนสุขภาพ อีกด้วย

และยังคงเดินหน้าพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครต่อไป โดยก่อสร้างสวนสาธารณะจากพื้นที่ว่างเปล่า ทำให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย พบปะสังสรรค์ โดยได้ความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ กทม. มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น และสถานที่พักผ่อนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมต่อไป
#กรุงเทพเปลี่ยนไปแล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุตุฯ เตือนทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง ใต้ตกหนัก คลื่นสูง 2-3 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

สวนอากาศสะอาดเคลื่อนที่ นวัตกรรมลดฝุ่นพิษ

ในวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 เป็นภัยต่อสุขภาพ ประชาชนจะได้รับคำเตือนให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม แต่ถ้าขั้นวิกฤตระดับสีแดงให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยง  จากปัญหาฝุ่นพิษจุดประกายให้เกิดโครงการ

'อบจ.โคราช' สานพลังยกระดับ รพ.สต. 'เลอพงศ์' เชื่อมั่นศักยภาพท้องถิ่น

‘สช. ผนึก สวรส.’ ชักชวน ‘อบจ.นครราชสีมา-มรภ.นครราชสีมา-สสจ.นครราชสีมา’ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าอภิบาลระบบสุขภาพปฐมภูมิ หลั