ทบ.ไทย-สหรัฐฯ ร่วมกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ในการฝึก Hanuman Guardian 2022

22 ก.พ.2565- ตามที่ กองทัพบกได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 11 – 24 ก.พ. 65 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การฝึกผสมกองทัพบกไทย – กองพลทหารราบที่ 25 กองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก รหัส “Hanuman Guardian 2022” ซึ่งในสัปดาห์แรกของการฝึกที่ Joint Base Lewis-McChord (JBLM) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการปรับพื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการดำเนินชีวิตในค่ายฝึก โดยกำลังพลทุกนายได้ผ่านการตรวจโควิด-19มีสุขภาพแข็งแรง

การฝึกได้ดำเนินตามแผนงานที่กำหนดไว้ร่วมกันด้วยความเรียบร้อย โดยกองร้อยส่งทางอากาศกองทัพบก 120 นาย และกองร้อยส่งทางอากาศสหรัฐอเมริกา 145 นาย ได้ฝึกกระโดดร่มในพื้นที่จริงจากเครื่องบินลำเลียง C-17 ควบคู่ไปกับการฝึก การตรวจค้นอาคาร, การฝึกผู้ควบคุมในการกระโดดร่ม, การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์จริง ด้วยอากาศยาน, การยึดตรึงอุปกรณ์ในการกระโดดร่ม รวมถึงการฝึกหน่วยสนับสนุน เช่น การส่งสิ่งอุปกรณ์โดยใช้ร่มของหน่วยทหารพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ซึ่งตลอดห้วงการฝึกจะมีทีมแพทย์ให้การดูแลสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ คณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก ได้มีโอกาสพบปะกับผู้บังคับหน่วยยานเกราะสไตรเกอร์ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา หารือและประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างหน่วยยานเกราะสไตรเกอร์ของทั้ง 2 ประเทศ ณ ฐานทัพลูอิสแม็คคอร์ พร้อมทั้งนำนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ร่วมการฝึกในครั้งนี้ เข้าชมหน่วยยานเกราะสไตรเกอร์ของสหรัฐอเมริกาด้วย

สำหรับการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ กำลังพลกองร้อย ส่งทางอากาศของทั้ง 2 ประเทศ มีกำหนดเคลื่อนย้ายกำลังพลด้วยเครื่องบินลำเลียง C-17 จากสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 23 ก.พ. 65 เพื่อเดินทางมากระโดดร่มในพิธีเปิดการฝึกผสมกองทัพบกไทย – สหรัฐอเมริกา รหัส Hanuman Guardian 2022 ณ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใน 24 ก.พ. 65 นี้

การฝึกผสมกองทัพบกไทย – สหรัฐอเมริกา รหัส “Hanuman Guardian” เป็นการฝึกของกองทัพบกไทย-สหรัฐฯ ดำเนินมาต่อเนื่องทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เน้นการฝึกภารกิจการปฏิบัติการทางทหารและการบรรเทาภัยพิบัติ โดยจัดการฝึกมาแล้ว 9 ครั้ง สำหรับการฝึก Hanuman Guardian 2022 ในปีนี้จะฝึกในระหว่าง 11 ก.พ. – 24 มี.ค. 65 ประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยทหารราบ โดยกองทัพบกไทยจัดกำลังจากกองพลทหารราบที่ 5, การฝึกหน่วย ยานเกราะสไตรเกอร์ จัดกำลังจากกองพลทหารราบที่ 11, การฝึกการใช้อากาศยาน
จัดกำลังจากศูนย์การบินทหารบก ตลอดจนการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางทหารเฉพาะด้าน อาทิ เหล่าทหารปืนใหญ่, เหล่าสรรพาวุธ, เหล่าวิทยาศาสตร์ รวมถึงการฝึกแลกเปลี่ยนทางยุทธวิธีของหน่วยระดับกองร้อยในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ลพบุรี

ทั้งนี้ การฝึก Hanuman Guardian 2022 ถือเป็นการฝึกผสมที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทย-สหรัฐฯ และการขยายความร่วมมือด้านการฝึก ซึ่งจะนำเอาประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในภารกิจทางทหาร และช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่าตื่น! ทบ. แจ้งขน 'รถถัง' ซ้อมรบ

กองทัพบก (ทบ.) แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) โดย กองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ( ม.พัน.2 รอ.)

กองทัพเรือ ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสม RIMPAC 2022

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพเรือ ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกการฝึกผสมRIMPAC 2022ประจำปี 2565 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา จัดขึ้นระหว่าง 29 มิ.ย.65 - 4 ส.ค.65