'ชวน หลีกภัย' เข้ารับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่ 18

7 มิ.ย.2565 - เฟซบุ๊กเพจ "ชวน หลีกภัย Chuan Leekpai" ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร โพสต์รูปภาพและข้อความว่า เมื่อ 4 มิถุนายน 2565 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เเละประธานสภาผู้เเทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในด้านการเมืองการปกครอง ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่ 18

สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบแรกจนถึงใบที่ 18 มีดังต่อไปนี้

1. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2528

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530

3. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2536

4. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537

5. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2541

6. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย San Marcosสาธารณรัฐเปรู พ.ศ. 2542

7. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2545

8. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า พ.ศ. 2547

9. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549

10. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552

11. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552

12. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย พ.ศ. 2555

13. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2556

14. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2557

15. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พ.ศ. 2559

16. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562

17. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2561

18. นิเทศศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทบัณฑิตใหม่ ม.ธรรมศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารกิติยาคาร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

'ราเมศ' ซัด 'อนุสรณ์' ตรรกะเพี้ยน! หัดตั้งกระทู้ถามนายกฯ ปม 'นช.ทักษิณ'

'ราเมศ' สวน 'อนุสรณ์' หัดรับฟังเสียงชี้แนะ อย่าดิ้นเหมือนโดนน้ำร้อนลวก ชาวบ้านฝากตั้งกระทู้ถามนายกฯ ปม 'นักโทษชายทักษิณ'

'ชวน' เตือน 'เศรษฐา' ระวังติดคุก กู้เงินแจกดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ฟังเสียงคัดค้าน

นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงิน เพื่อใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน “ดิจิทัล วอลเล็ต” โดยเฉพาะความเห็นต่างจากผู้ว่าฯ ธปท. ว่า เป็นความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ได้เป็นผู้ที่มีอคติทางการเมือง

เคาะ 9 ธ.ค. เลือกหัวหน้า ปชป. เพิ่มองค์ประชุมแก้ล่มอีก ตั้ง 'เฉลิมชัย' ควบรักษาการหน.พรรค

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคปชป. ชุดรักษาการ โดยใช้เวลาประชุมร่วม 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ พรรค ในวันที่ 9 ธ.ค. รวมทั้งการแก้ไขข้อบังคับให้เพิ่มองค์ประชุม อีก 150 คน

จับตา 2 ขั้ว เลือกหัวหน้า ปชป. ขัดแย้งแตกหัก ขู่อาจถึงขั้นยุบพรรคหากประชุมล่มอีก

การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 เพื่อเลือกคณะกก.บห. และหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประสบปัญหาองค์ประชุมล่มถึง 2 ครั้ง จากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคของ 2 ขั้วคือ กลุุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รักษาการเลขาธิการพรรค