ปตท. จับมือ รพ.สินแพทย์-วิภาราม ตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้ว นำไปรีไซเคิล

ปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกในประเทศไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา คนไทยสร้างขยะมูลฝอยรวม 24.98 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 1 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะลดลงเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันปริมาณขยะพลาสติกกลับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีมาตรการกำหนดให้ปฏิบัติงาน Work From Home การสั่งอาหารผ่านระบบบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single use plastic) เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ประเทศไทยได้วาง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก ปี 2561-2573 ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือ การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 ดังนั้นการบริหารจัดการขยะพลาสติกจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย หนึ่งในวิธีการลดปริมาณขยะพลาสติกที่สามารถทำได้ง่ายๆ คือ ลดขยะตามแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle) Reduce หรือ การใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น Reuse หรือการนำวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle หรือการนำวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยกระบวนการแปรรูปนี้ใช้ทั้งต้นทุนและพลังงานที่น้อยกว่าการทำขึ้นใหม่ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกดังกล่าว อีกทั้ง ปตท. เองก็ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะพลาสติกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงของคนไทยทุกคน จึงร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ จัดทำโครงการ “คุณรักโลก โลกรักคุณ” ตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โครงการบริหารการสร้างประโยชน์ร่วมธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น กลุ่ม ปตท. หรือ PRISM ร่วมกับ โครงการ “Youเทิร์น แพลตฟอร์ม” โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดตั้งจุดรับซองยาใช้แล้วในพื้นที่โรงพยาบาลสินแพทย์ 4 สาขา ได้แก่ เทพารักษ์ ศรีนครินทร์ เสรีรักษ์ และ รามอินทรา และโรงพยาบาลวิภาราม 2 สาขา ได้แก่ พัฒนาการ และ ชัยปราการ

ในระยะทดลองดำเนินการ เพื่อทำการเก็บข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลาสติกจากซองยาใช้แล้วมา Upcycling ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น โดยมี นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท สินแพทย์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และผู้บริหารเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. และเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ในครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาการจัดการขยะพลาสติกต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิตในทุกอุตสาหกรรม จึงจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อีกทั้ง การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย   

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มอบรางวัล PTT Station Privilege Card

นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน ฟาสต์ ออโต้ โชว์ ไทยแลนด์ 2022 เป็นประธานมอบ รางวัลที่ 1 บัตรเติมน้ำมัน

“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.” คว้ารางวัลเกียรติยศ จากเวที Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA)

ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถดื่มด่ำธรรมชาติ สูดออกซิเจนจากป่าให้เต็มปอดได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล เพียงแค่ไปที่ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” ถนนสุขาภิบาล 2

ร่วมด้วยช่วยกันประหยัดพลังงานสู้วิกฤต

ปัญหาความผันผวนของราคาพลังงาน อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่มีบทสรุป สถานการณ์ความตึงเครียดในเวทีโลกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่พร้อมปะทุทุกเมื่อ

มอบเครื่องการันตีสู่ ‘สังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม’ จากหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 8

แน่นอนว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในชุมชนด้วยแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการที่ดีพอสมควร เนื่องจากต้องมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน