สมเด็จพระพันปีหลวง มีข้อความลายพระหัตถ์แสดงความเสียพระราชหฤทัย ควีนเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคต

สมเด็จพระพันปีหลวงมีข้อความลายพระหัตถ์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 กษัตริย์พระองค์ใหม่ในการที่ควีนเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต

10 ก.ย.2565 – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความลายพระราชหัตถ์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ความว่า

สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรกรุงลอนดอน

หม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หม่อมฉันเองได้มีโอกาสเฝ้าและได้เห็นการทรงงานของพระองค์ในหลายต่อหลายครั้ง 

ตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในปี 2503 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชสวามีของหม่อมฉัน ซึ่งหม่อมฉันได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนด้วย 

รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในปี 2515 และ 2539 ซึ่งหม่อมฉันรู้สึกประทับใจในพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ 

อีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ การได้เฝ้าพระองค์ในแต่ละครั้งจึงนับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งของหม่อมฉัน หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ สำหรับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้

(พระนามาภิไธย) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดร.เอ้' เรียนรู้ เรื่องดี จากนายกรัฐมนตรี 'ลิซ ทรัสส์' 4 ข้อ พร้อมให้กำลังใจเธอเสมอ

'ดร.เอ้' เรียนรู้ เรื่องดี จากนายกรัฐมนตรีลิซ ทรัสส์ ระบุ เวลาฮันนีมูนไม่มีจริง ผู้นำต้องทำงานได้ ทำงานเป็น ตั้งแต่วินาทีแรก คำสัญญา คือ สัญญา ความสง่างาม คือ ศักดิ์ศรี ชีวิต คือ การเดินทาง พร้อมให้กำลังใจเธอเสมอ

เบิกเนตร '3 นิ้ว' อีก 'ดร.นิว' เปิดเอกสารปี 16 พระราชพิธิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ 6 อดอล์ฟ

'ดร.นิว' เบิกเนตร '3 นิ้ว-สมศักดิ์เจียมฯ' อีก เปิดเอกสารปี 16 พระราชพิธิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ สมเด็จพระเจ้ากุสตาฟที่ ๖ อดอล์ฟ พระมหากษัตริย์แห่งสวีเดน เช่นเดียวกับ พิธีแสดงความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2