โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 530 ราย


11 ก.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

๑. พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร เป็น พลเอก

๒. พลโท ภัทรพล ภัทรพัลลภ เป็น พลเอก

๓. พลโท คมสัน ศรียานนท์ เป็น พลเอก

๔. พลโท รภิต ประทุมชัย เป็น พลเอก

๕. พลโท อมร อมรวิริยะกุล เป็น พลเอก

๖. พลโท ช านาญ สุวะนาม เป็น พลเอก

๗. พลโท สุชาติ เตรียมชุมพร เป็น พลเอก

๘. พลโท กิติ ปัทมานนท์ เป็น พลเอก

๙. พลโท เชาวน์บูลย์ คงพูลศิลป์ เป็น พลเอก

๑๐. พลโท ยุทธนินทร์ บุนนาค เป็น พลเอก อ่านทั้งหมด

T_0001

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯพ้นตำแหน่ง เหตุประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง 10 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ความว่า

ทอ. เผยรอสหรัฐฯให้คำตอบขายเครื่องบิน เอฟ-35 คาดช่วงต้นปี 66 รู้ผล

พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวถึง โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตี F35A ที่ทอ.ได้เสนอความต้องการ ไปยังสหรัฐฯ แล้วว่า ทอ.ยืนยันความต้องการในการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี มาทดแทนF-16 ที่เราใช้กันมานานมาก มันใกล้เวลาที่จะปลดประจำการแล้ว