รัฐเสริมความแกร่งให้คมนาคม พร้อมแนะคนไทยกล้าสื่อสารและเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อความพร้อมในการเปิดประเทศ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะด้านการเดินทางและท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2022 จึงเป็นโอกาสในการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ  เช่น ส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าหรือคนขับแท็กซี่ที่ไม่เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้แอปพลิเคชันแปลภาษา ส่งเสริมการชำระในระบบ e-Payment ซึ่งสามารถโอนเงิน ชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน รวมทั้ง ส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ ให้สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สยามเมืองยิ้ม”

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ได้เตรียมการด้านคมนามในการต้อนรับทั้งผู้เข้าร่วมการประชุม และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น การเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้สะดวก ปลอดภัย ไร้รอยต่อ การกระตุ้นให้แต่ละพื้นที่ชูจุดขายและแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม นอกจากนี้ ยังสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวด้วยการสร้าง ขยาย ปรับปรุง สนามบินหลักและสนามบินภูมิภาคให้มีความทันสมัย และรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริการด้านการบินให้เป็นไปตามหลักสากลตามแนวทางขององค์การการบินระหว่างประเทศ (ICAO) รวมถึงการจัดทำมาตรฐาน SHA และ SHA+ สำหรับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการป้องกันโควิด-19

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Bangkok Goals on BCG Economy: ความสร้างสรรค์ของไทยในการผลักดันการเติบโตอย่างสมดุล ครอบคลุม ยั่งยืน

การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 นำมาซึ่งผลสำเร็จหลายประการ อาทิ การผลักดันให้เอเปคทบทวนการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP

โครงการ Care the Bear ลดโลกร้อนเป็นรูปธรรมวัดผลได้ใน “ศูนย์ข่าวสีเขียว” ขานรับเป้าหมายการประชุมเอเปค 2565 สู่เศรษฐกิจ BCG อย่างสมดุลและยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำในการประชุมเอเปค 2565

ชู ความ “BALANCE” จากสถานที่จัดการประชุมเอเปคสู่ของที่ระลึกสื่อมวลชน

แนวคิดหลักของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ คือ OPEN.CONNECT.BALANCE ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของแนวคิดหลักดังกล่าวคือ “Balance.”

ผู้นำเอเปคร่วมรับรอง เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ปิดฉาก APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างงดงาม

ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นการประชุมช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “การเติบโตที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน”

ผู้นำเอเปคร่วมรับรอง เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ปิดฉาก APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอย่างงดงาม

ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นการประชุมช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “การเติบโตที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน”

เปิดกว้าง สร้างโอกาสให้กับทุก ๆ คน

แรงงาน คือ ฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจึงเป็นประเด็นที่ไทยให้การสนับสนุนมาตลอด