ส่อง 3 มาตรการพรรค รทสช.ใช้เงินแค่ 1.51 แสนล้านบาทที่สำคัญเสี่ยงโกงต่ำ!

ส่องมาตรการของพรรครวมไทยสร้างชาติ 3 โครงการ 'สวัสดิการพลัส-คนละครึ่งภาค 2- เบี้ยสูงอายุ' ใช้งบประมาณรวม 1.51 แสนล้านบาทต่อปี พร้อมย้ำตรวจสอบได้เสี่ยงทุจริตต่ำ

20 เม.ย.2566 – รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งถึงการรายงานรายละเอียดการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ต้องให้จ่ายเงินตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ว่ามีทั้งสิ้น 41 หน้า โดยโครงการที่น่าสนใจประกอบด้วย โครงการบัตรสวัสดิการพลัส ซึ่งพรรค รทสช.ระบุวงเงินที่ต้องใช้ว่า 1.การจัดประชารัฐสวัสดิการมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ซื้อสินค้าอุปโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และมาตรการอื่นๆ ที่จะจัดให้ในอนาคตในวงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 2.โครงการบัตรสวัสดิการพลัสคาดว่าจะเริ่มใช้ในปะงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้ในโครงการประมาณ 71,000 ล้านบาทต่อปี

ที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ พรรค รทสช.แจ้งว่าโครงการบัตรสวัสดิการพลัสใช้เงินจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) ซึ่งประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล ในวงเงินงบประมาณ 71,000 ล้านบาท

ด้านความคุมค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย พรรค รทสช.แจ้งว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน ผู้ถือบัตรสวัสดิการพลัสสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย พรรค รทสช.ระบุว่า 1.ไม่มีความเสี่ยง แต่มีข้อจำกัดในงบประมาณแผ่นดิน แต่ยังอยู่ในช่วงที่สามารถบริหารจัดการได้ 2.เป็นการใช้เงินจากกองทุนฯ ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารงานของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามปกติเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว และ 3.เป็นการให้วงเงินสิทธิและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จึงมีความเสี่ยงด้านการทุจริตต่ำ

พรรค รทสช.ยังได้เสนอโครงการคนละครึ่งภาค 2 จำนวน 26 ล้านสิทธิ์ วงเงินปีบะ 40,000 ล้านบาท เน้นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอยด้วย โดยวงเงินที่ต้องใช้ พรรค รทสช.ระบุว่าเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการคนละครึ่งระยะ 5 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 26 ล้านสิทธิ์ วงเงินงบประมาณ 40,000 ล้านบาท ส่วนที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการระบุว่า มาจากงบประมาณประจำปี ส่วนความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบายนั้น พรรค รทสช.ระบุว่ากระตุ้นการบริโภคและขยายกิจกรรมการใช้จ่ายของประชาชนกับผู้ค้ารายจ่าย ขณะที่ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย พรรค รทสช.ระบุว่า แก้ไขผลกระทบและความเสี่ยงโครงการโดยการปรับเพิ่มระบบกำกับและระบบการยืนยันการใช้งานให้มีความรัดกุมมากขึ้น

นอกจากนี้ พรรค รทสช.ยังมีโครงการเพิ่มเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ โดยระวงเงินที่ต้องใช้ว่า เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เท่ากันทุกช่วงอายุเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน (ยกเว้นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) วงเงินงบประมาณปีละ 40,000 ล้านบาท โดยที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินเป็นเงินงบประมาณประจำปี ส่วนความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย พรรค รทสช.ระบุว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย พรรค รทสช.ระบุว่า ข้อจำกัดของวงเงินงบประมาณประจำปี แต่ยังอยู่ในช่วงที่สามารถบริหารจัดการได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือดซิบๆ โชว์หราตัวเลขโกงกมธ. ฟาดก้าวไกลอย่าหัวหมอบนความผิดหลักการ

รองโฆษกรทสช. จวก “ก้าวไกล” โกงตัวเลขกมธ. ฟาดหนัก อย่าหัวหมอบนความผิดหลักการ ระบุ ขับ “หมออ๋อง” พ้นพรรคแล้ว ต้องทบทวนใหม่

เอาแล้ว 'แก้วสรร' ชำแหละ 'ก้าวไกล' ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต แนะ 2 กลุ่มสางปมขับ 'สส.อ๋อง'

อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ เผยแพร่บทความเรื่อง "ก้าวถอยหลัง...ของก้าวไกล" ผ่าน www.thaipost.net  โดยมีเนื้อหาดังนี้

‘รทสช.’ ย้ำแก้รธน.ต้องไม่แตะเรื่องการป้องกัน-ปราบปรามทุจริต

หัวหน้าพรรค รทสช. ชี้แก้รธน.ต้องไม่แตะเรื่องการป้องกัน-ปราบปรามทุจริต แต่หากต้องมีสภาร่างรธน.สเปกของ สสร. ต้องมีความรู้ เป็นกลาง ไม่มีอคติ

'พี่ศรี' ร้องกกต. สอบ 'ปิยบุตร' ชี้นำก้าวไกลรับลูกวิจารณ์เรื่องตัดสิทธิ 'ช่อ พรรณิการ์'

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมายื่นคำร้องชี้เบาะแสให้ กกต.ได้ตรวจสอบกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตำหนิพรรคก้าวไกลที่ไม่รีบออกมาสื่อสารแบบเป็นทางการไม่ว่าจะแถลงหรือวิจารณ์ใดๆ

'เทพไท' ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ ตามรอย 'ทักษิณ'

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 2 ปี คดีทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช