'บิ๊กตู่' สดใส นำประชุม ครม.นัดสุดท้าย เผยไม่ห่วง 'สุทิน' รมว.กลาโหม

“บิ๊กตู่” สดใส นำถก ครม.ที่คาดเป็นนัดสุดท้าย บอกไม่ห่วงหลังมีกระแสวิจารณ์ “สุทิน” รมว.กลาโหม ด้านเลขา ครม.เผย รอนำรายชื่อ ครม.ขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อนเห็นโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ ‘บ่ายนี้ว่าที่รมต. เพื่อไทยนำประวัติยื่นตรวจสอบ

29 ส.ค. 2566 – เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งคาดว่าจะเป็นการประชุมครม.นัดสุดท้าย โดยเมื่อเวลา 08.35 น. พล.อ.ประยุทธ์ เดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าโดยสวมเสื้อผ้าไทยสีเหลืองสดใสสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวถามพล.อ.ประยุทธ์ ว่าวันนี้จะเป็นการประชุมครม.นัดสุดท้ายหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ส่งยิ้มให้ผู้สื่อข่าวก่อนกล่าวว่า “ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะ”

เมื่อถามว่านายกฯเป็นห่วงหรือไม่ที่ขณะนี้มีปฏิกิริยาจากกองทัพที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หลังมีขื่อนายสุทิน คลังแสง เป็นว่าที่รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์จะ จะช่วยเจรจาหรือไม่ พล.อประยุทธ์กล่าวว่า “ไม่ห่วงอะไร”

ด้านพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุมครม. โดยผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีอะไรจะฝากรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวเพียงสั้นๆว่า “เดี๋ยวท่านก็มารับงานแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร”

ขณะที่นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)ให้สัมภาษณ์หลังว่าที่รัฐมนตรีรัฐบาล”เศรษฐา 1”ทยอยส่งประวัติและคุณสมบัติว่า อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ เมื่อถามย้ำว่า จะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าฯได้ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ นางณัฐฏ์จารี กล่าวว่าก็จะพยายาม

เมื่อถามอีกว่า ถ้าสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จภายในสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้าเราจะได้โฉมหน้ารัฐบาลใหม่เลยหรือไม่ นางณัฐฏ์จารี กล่าวว่า ก็คงต้องรอการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ก่อน จากนั้นต้องรอขั้นตอนทรงโปรดเกล้าฯลงมา และจากนั้นจะเป็นการโปรดเกล้าฯลงมาให้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

เมื่อถามว่าวันเดียวกันนี้จะมีการส่งรายชื่อมาให้ตรวจสอบทั้งหมดเลยใช่หรือไม่ นางณัฐฏ์จารี ไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มพร้อมทำท่ายกไหล่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุม 6 คน ประกอบด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ,นายสุชาติ ชมกลิ่นรมว.แรงงาน ,พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมตรี, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ,นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายสุนทร ปานแสงทอง รมช. เกษตรและสหกรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า โดยมีวาระที่น่าสนใจคือกระทรวงคมนาคม ขอถอนร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม และกําหนดแบบใบอนุญาตสมุดคู่มือประจํารถ และลักษณะเครื่องหมายพิเศษ

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออกหรือจําหน่ายยาเสพติด ให้โทษในประเภท 3 และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. …. รวมถึงร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตจําหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4

พร้อมทั้งเสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้าตัวอย่าง ของตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือตํารับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 และร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และตํารับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 อีกทั้งยังเสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตนําเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุ ออกฤทธิ์กรณีเป็นผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยเดินทางระหว่างประเทศโดยนํายาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ซึ่งจําเป็นต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัวติดตัวเข้ามาในหรือออกไป นอกราชอาณาจักร และร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวง สาธารณสุข

ขณะที่กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2535 ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อถอนคืนเงินรายได้ แผ่นดิน ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในการจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)เสนอการปรับลดพื้นที่อําเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และการขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 เดือน.

ทั้งนี้ มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้เชิญ นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์​ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าพบที่พรรคเพื่อไทยเพื่อพูดคุยถึงการทำงานที่ทำเนียบรัฐบาล และมีการสั่งการเพื่อเดินหน้าทันที
อีกทั้งมีรายงานว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ว่าที่รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย จะทยอยเดินทางมายื่นประวัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สุทิน' เผยตั้ง 'จิรายุ' เป็นโฆษกกลาโหมฝ่ายการเมือง ไว้โต้ 'วิโรจน์-โรม'

นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม กล่าวถึงการเตรียมชี้แจงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ว่า ตนได้กำชับว่าจะต้อง

'มท.1' เผยโผย้าย 28 บิ๊กมหาดไทยเข้าครม.วันนี้ ยันรายชื่อเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ที่ทำเนียบฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอบัญชีรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง สังกัด

ป.ป.ช. เปิดเซฟ '2 ป.' ในรอบ 9 ปี 'บิ๊กตู่' รวยขึ้น

ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'บิ๊กตู่' ในรอบ 9 ปี มี 130 ล้าน ไร้หนี้ เงินเพิ่มขึ้นจาก 9 ปีก่อน ส่วน 'ลุงป้อม' โสด มี 89 ล้าน หนี้ 707 บาท นาฬิกา 1 เรือน แหวน 9 วง ปืน 3 กระบอก

เอาแล้ว! 'รองอ้วน' เผยนายกฯฝากเคลียร์ทุกเรื่องที่ค้าง ระหว่างปฏิบัติภารกิจสหรัฐฯหลายวัน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานรักษาการนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามก