กกต.ส่งสัญญาณ! เคาะ 400 เขตเลือกตั้งแล้ว

ส่งสัญญาณเตรียมเลือกตั้งใหญ่ปีนี้ กกต.เคาะ ส.ส.เขต 400 ที่นั่ง 77 จังหวัด กทม.มากสุด 33 ที่นั่ง อีสาน 20 จังหวัดยังได้ ส.ส.มากสุด 132 เก้าอี้

02 ก.พ.2565 – รายงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการกกต.ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กกต.​มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 1 ก.พ.2565 ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งประกาศจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์และการเตรียมความพร้อมในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. หลังสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทย ส่งประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ ณวันที่ 31 ธ.ค.2564 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2565 มาให้ และสำนักงาน กกต.ได้คำนวณจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 2564 กำหนด เพื่อให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ที่จำนวน ส.ส.แต่ละจังหวัดจะพึงมีเกิน 1 คนเตรียมแบ่งเขตเลือกตั้งไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 รูปแบบ และเมื่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับจะได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 2564 มาตรา 86 โดยจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศที่สำนักทะเบียนกลางประกาศรวม66,171,439 คน และกฎหมายกำหนดให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน กกต.คำนวณจำนวนราษฎรเฉลี่ยต่อ ส.ส. 1 คน อยู่ที่ 165,428.5975 คน ซึ่งจังหวัดที่มี ส.ส.มากสุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร 33 คน ตามมาด้วยนครราชสีมา มีส.ส.16 คน ส่วนที่มี ส.ส. 11คน มี 3 จังหวัด คือขอนแก่น เชียงใหม่ และอุบลราชธานี ที่มีส.ส. 10 คนมี 2 จังหวัด คือ ชลบุรี และบุรีรัมย์ ที่มีส.ส.9 คนมี 4 จังหวัด คือนครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ สงขลาและอุดรธานี ที่มีส.ส. 8 คนมี 5จังหวัดคือ เชียงรายนนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ และสุรินทร์ ที่มี ส.ส 7 คนมี 4 จังหวัด คือ ชัยภูมิ​ ปทุมธานี สกลนคร และสุราษฎร์ธานี ที่มี ส.ส. 6 คนมี 5จังหวัดคือ กาฬสินธุ์นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และมหาสารคาม

จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คนมี 7 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี และสุพรรณบุรี ที่มีส.ส. 4 คน มี 12 จังหวัด คือกำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ตรัง ตาก นครพนม ปัตตานี ลพบุรี ลำปาง เลย สมุทรสาคร สระบุรี และสุโขทัย ที่มีส.ส .3 คนมี 19 จังหวัด คือ กระบี่จันทบุรี ชุมพร น่าน บึงกาฬ ประจวบปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลา สระแก้ว หนองคาย หนองบัวลำภู และอุตรดิตถ์ ที่มีส.ส. 2 คน มี 10 จังหวัด คือชัยนาท นครนายก พังงา มุกดาหารแม่ฮ่องสอน ลำพูน สตูล อ่างทองนาจเจริญ และอุทยธานี และที่มีส.ส.1 คนมี 4 จังหวัด คือ ตราด ระนอง สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ทั้งนี้หากคิดจำนวน ส.ส.เป็นรายภาคโดยตามประกาศ กกต.เรื่องบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด 2560 ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและ 26 จังหวัด จะมี ส.ส. 139 คน ภาคใต้ 14 จังหวัดจะมี ส.ส.58 คน ภาคเหนือ 16 จังหวัดจะมีส.ส. 71 คน และภาคอีสาน 20 จังหวัดจะมี ส.ส 132 คน

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 2560 มาตรา 86 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคํานวณจํานวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะอยู่ครบวาระ4 ปีนับแต่เลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศก่อนหน้านี้ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหลัง 24 มี.ค.2566 ก็ต้องใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2565 ที่โดยปกติแล้วสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทยจะประกาศในช่วงต้นเดือน ม.ค.ของปีถัดมา เป็นฐานในการคิดคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี แต่การที่ กกต.ใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปี 2564 เป็นฐานในการคิดคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และสั่งให้จังหวัดเตรียมเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งคู่ขนานไปกับการที่รัฐสภาจะพิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับที่เกี่ยวข้อง คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราช​บัญญัติ​ (พ.ร.ป.)​ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง หากแล้วเสร็จและประกาศให้มีผลใช้บังคับ ก็สามารถจัดเลือกตั้งได้ทันที กรณีดังกล่าวจึงอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปี 2565 ก็ได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปธ.กกต. ส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันร่างกม.ลูก 2 ฉบับ ไม่ขัด รธน.

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ (กกต.)​ ได้ส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติ​ประกอบรัฐธรรมนูญ​ (พ.ร.ป.)​ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...)พ.ศ...มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10

เพื่อไทย โอดช่วยชาวบ้านไม่ได้ จ่อร้องกกต.ทบทวนกฎเหล็ก 180 วัน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความพร้อมการเตรียมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ในโหมดว่า