สาธารณสุข-คุณภาพชีวิต

สัญญาณเตือน”ใช้ยาเสี่ยง-สินค้าสุขภาพหลอกลวง” สร้างความรู้ชุมชน สานพลังเฝ้าระวัง

แต่ละปีมีคนไทยตกเป็นเหยื่อยาเถื่อนและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เกิดผลกระทบทางสุขภาพ

นวัตกรรม “กระเป๋าคืนยาช่วยชาติ” ลดสูญเสียยาพร้อมเตือนผู้ป่วยขี้ลืม

อาจารย์แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรับสมดุลร่างกายหลังเทศกาลเจ เลือกสิ่งดีมีประโยชน์ดูแลสุขภาพ

หมดช่วงเทศกาลกินเจ พลังใจจากการทำบุญด้วยการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์คงช่วยเติมพลังร่างกายไม่มากก็น้อย

ตาติดเชื้อ..โรคที่มากับฝนตกน้ำท่วมขัง

แพทย์เตือนระวังโรคตาติดเชื้อที่มาพร้อมน้ำท่วมขังนาน โอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บย่อมมีเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัด ไข้หวัด

1...717273...75