บอร์ดมอบ องค์การค้าฯ เขียนรายงานสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มหรือลด หลังปลดพนักงาน

คาดกำไรน่าจะเกิน 126 ล้านบาส่วนประเมินผลงาน ผอ.เลขาสกสค.คาดต้นเดือนธันวาคมรู้ผลแน่


2พ.ย.2564-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาฯ สกสค. ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าวได้มีการปรับแก้ไขบางประเด็น แต่เชื่อมั่นว่า การเกณฑ์การประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมทุกข้อของการประเมินที่เป็นธรรมอย่างแน่นอน โดยคณะกรรมการประเมินผลงานจะนำเกณฑ์การประเมินผลงานเลขาฯ สกสค.ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมไปดำเนินการทันที โดยตนไม่ได้วางกรอบระยะเวลาว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นไว้เมื่อไหร่ แต่คาดว่าคณะกรรมการประเมินผลงานที่มีนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เป็นประธานจะไปประเมินให้แล้วเสร็จทันที

ด้านนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของเลขาฯ สกสค.นั้น จะเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และต้องเป็นแผนการทำงานเชิงรุก โดยการประเมินดังกล่าวจะเป็นการประเมินผลงานในรอบของปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าจะใช้เวลาการประเมินผลงานไม่นาน ซึ่งอาจจะสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาฯ สกสค.ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.ไม่เกินต้นเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงงบประมาณของ สกสค.โดยให้ไปจัดทำรายละเอียดแยกงบประมาณการใช้จ่ายให้ชัดเจน เพื่อจะวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างตรงจุด
ส่วนแผนงานขององค์การค้าของ สกสค. นั้นที่ประชุมได้ลดแผนงานขององค์การค้าของ สกสค. ในบางโครงการออกไป เช่น การขายหนังสือออนไลน์ขององค์การค้าของ สกสค.เนื่องจากไปซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นต้น สำหรับภาพรวมสภาพคล่องขององค์การค้าฯเมื่อดูจากรายรับและรายจ่ายในไตรมาสนี้ถือว่ามีเงินหมุนเวียนได้ดีขึ้น แต่ยังไม่มีอะไรโดดเด่น เพราะเป็นเพียงการรับเงินจากรายได้ของการขายแบบเรียนเท่านั้น รวมถึงผลกำไรขององค์การค้าของ สกสค.ในภาพรวมน่าเกิน 126 ล้านบาท

“ที่ประชุมได้ขอให้องค์การค้าของ สกสค.ไปเขียนแผนงานสภาพคล่องด้วย จากการปลดพนักงานด้วย เนื่องจากแผนงานดังกล่าวเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ แต่ก็ยังไม่เห็นแผนงานในส่วนนี้ว่าเมื่อปรับลดบุคลากรลงไปแล้วองค์การค้าฯมีสภาพคล่องจากรายจ่ายส่วนนี้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งองค์การค้าฯจะต้องไปจัดทำรายละเอียดมาให้ชัดเจน”ปลัด ศธ. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สุภัทร'ฉุน องค์การค้าฯ ลดพนักงาน961 คนไปแล้ว แต่กลับทำรายงานรายรับ รายจ่ายได้ไม่ชัด สั่งกลับไปทำใหม่

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้นายอดุลย์ บุสสา ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.องค์การค้าของ สกสค.) ไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขององค์การค้าของ สกสค. นั้น