กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจพื้นที่ภาคเหนือ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน-หน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในภาคเหนือ

18 ต.ค.2565 – ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยเสมอมา และหนึ่งในพระภารกิจสำคัญ คือ การดูแลสุขอนามัยที่ดีของประชาชน รวมถึงการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดทั่วทุกภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศอย่างครบวงจร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต  จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                                                                                                       

ในการนี้ ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน รวมทั้งตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม แก่กลุ่มสตรี อายุระหว่าง 17 ถึง 70 ปี และตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ตั้งแต่การลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วย  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรค และการจ่ายยาตามอาการของโรค โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้ มีประชาชนเข้ามารับบริการตรวจรักษา รวม 117 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ อาทิ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปปฏิบัติพระกรณียกิจและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยโปรดให้จัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของประชาชน และสัตว์จรจัดในพื้นที่ ทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของประชากรสุนัขในพื้นที่ รวมถึงการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักรู้เท่าทันป้องกันมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 500 โดส เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ตลอดระยะเวลารวม 2 วัน มีจำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 70 ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมัน รวมจำนวน193 ตัว เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของประชากรสุนัขและแมว ที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คน ซึ่งในปี 2565 จังหวัดพะเยา พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จำนวน 4 ตัว เนื่องจากวัคซีนโรคพิษสุนัขไม่เพียงพอ ทำให้สุนัขไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยทางจังหวัดได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า และจัดทำโครงการ “ประชาร่วมใจ หมู่บ้านปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดพะเยา จนครบร้อยละ 100 รวมทั้งผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมวในชุมชน เพื่อให้จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย สนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มูลนิธิจุฬาภรณ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “คุณไหมทอง” สุนัขทรงเลี้ยง เป็นที่ระลึก ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า”  เลขที่บัญชี 468-116003-1 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล [email protected] หรือ โทรสาร 0-2553-8527 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก : ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์

24 มี.ค.2566 - เวลา 08.27 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ปี 2566

24 ม.ค.2566 - เวลา 09.46 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งตับและท่อน้ำดี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

17 ม.ค.2566 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีในด้านการแพทย์

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จลงพระนามพระราชทานพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามพระราชทานพรในสมุดลงพระนาม หน้าพระพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการประชวร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เสด็จจากสนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตว์แพทย์อาสา

13 พ.ย.2565 - จากการที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565