กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรโขนรามเกียรติ์ ตอน'สะกดทัพ'

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

29 ต.ค.2565 – เวลา 19.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ประธานคณะกรรมการจัดการแสดงโขนฯ และคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับพระราชอาสน์ น.ส.รัญชิตา เพียรชนพ ผู้แสดงเป็นนางพิรากวน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดแสดงโขนฯ กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”องก์ที่  1 ประกอบด้วย ฉากขบวนทัพไมยราพ, ฉากท้องพระโรงกรุงลงกา, ฉากโรงพิธี, ฉากห้องบรรทมพระราม , ฉากพลับพลาพระราม, ฉากหนุมานอมพลับพลา และองก์ที่ 2 ประกอบด้วย ฉากหนุมานนทำลายด่าน, ฉากสระบัว, ฉากสระน้ำนอกเมืองบาดาล, ฉากหน้าประตูเมือง, ฉากปราสาทไมยราพ, ฉากป่าดงตาล และฉากเทพชุมนุม

​ครั้นจบการแสดง ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดแสดงโขนฯ กราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะกรรมการและคณะนักแสดง เข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้ ประกอบด้วย นายเกิดศิรินกน้อย ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง และผู้กำกับเวที, นายจุลชาติ อรัณยะนาค ผู้แทนครูผู้ฝึกซ้อมการแสดง, นายวิศวะ พลอนันต์ ผู้แสดงเป็นไมยราพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ ผู้แทนนักร้องและนักดนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา ทีรคานนท์ ผู้แทนคณะกรรมการ เมื่อแล้วเสร็จ เสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับวังสระปทุม

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงโขนในทุกมิติ ดังพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานจากพระปฐม บรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  จึงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี .2565 ตอน “สะกดทัพ เพื่อเฉลิมฉลอง 2 โอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทย ได้แก่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม   ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70  พรรษา     28  กรกฎาคม 2565   การแสดงโขนมูลนิธิฯ ตอน “สะกดทัพ” พร้อมยกทัพมาสร้างความประทับใจให้ผู้ชมอีกครั้ง ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 ธันวาคมนี้ ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

การแสดงโขน ตอน “สะกดทัพ” เป็นตอนที่มีฉากผจญภัยมากมาย ที่มาพร้อมความสนุกสนาน  จากเรื่องราวการต่อสู้ของ หนุมาน ยอดวานรทหารเอกของพระราม และ ไมยราพ (ซึ่งสะกดตาม  บทพระราชนิพนธ์ใน รัชกาลที่ 1 ต่างจากเมื่อ  10  ปีก่อน ตอน “ศึกมัยราพณ์” ที่สะกดตามบทพระราชนิพนธ์ ฉบับในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพญายักษ์เจ้าเมืองบาดาล ผู้มีกล้องยาวิเศษพร้อมมนต์สะกด  ได้รับบัญชาจากทศกัณฐ์ให้มาช่วยรบกับพระราม จึงลอบเข้าไปสะกดทัพพระราม แล้วจึงแบกพระรามพาแทรกแผ่นดินไปยังเมืองบาดาล เป็นเหตุให้หนุมานต้องตามไปช่วยพระราม ในระหว่างทางไปเมืองบาดาล หนุมานสามารถฝ่าฟันด่านๆ เพื่อไปช่วยพระรามกลับมาได้สำเร็จ 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬารักบี้ เฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงิน

24 ม.ค.2566 - เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำพันตำรวจโท กุลธน ประจวบเหมาะ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

23 ม.ค.2566 - เวลา 14.30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระสุหร่ายเหรียญพระ รร.ตชด.

13 ม.ค.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโท ดร ปินเฉลียว ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเจิมเทวรูปในพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย

4 ม.ค.2565 - เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติปี 64

4 ม.ค.2565 - เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี