งดงาม’ตู้ลายทอง’สมัยรัตนโกสินทร์

ตู้พระธรรมเป็นงานศิลปกรรมไทยที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดสำหรับเก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก ตู้พระธรรมมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งแต่ละยุคสมัยศิลปะลายไทยที่ช่างไทยบรรจงเขียนตกแต่งตู้มีความอ่อนช้อย และงดงามไม่ซ้ำกัน ศิลปกรรมชั้นเยี่ยมส่วนหนึ่งได้รับการอนุรักษ์ เก็บรวบรวมไว้และหลงเหลือมาให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมฝีมืออันละเอียดอ่อน

ตู้พระธรรมโบราณมักเป็นตู้ลายรดน้ำ เกิดจากการเขียนน้ำยา และปิดทองรดน้ำ ลวดลายหรือรูปภาพที่ได้จะมีเพียงสีทองเหลืองอร่ามบนพื้นรักสีดำทึบ  จึงนิยมเรียก ตู้พระธรรมลายรดน้ำ  ลวดลายที่นิยมตกแต่งตู้ มีทั้งลายกนกต่างๆ ลายพันธุ์พฤกษา ลายดอกพุดตานเถา ลายดอกเบญจมาศ หรือเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ  ภาพชาดก ภาพรามเกียรติ์ ภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  หรือภาพสัตว์หิมพานต์ที่ช่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการ

ขณะนี้ตู้พระธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ จำนวน 47  ตู้ ควรค่าแก่การชมที่สุด กรมศิลปากร โดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ นำมาจัดนิทรรศการ ” ร.ศ.424 ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์” ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ  แต่ละตู้มีเอกลักษณ์สวยงามไม่แพ้กัน เส้นสายชวนรื่นรมย์  บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญของนายช่างรัตนโกสินทร์

ตู้พระธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นยุคที่ช่างนิยมสร้างงานศิลปะที่มีแบบอย่างเพื่อเป็นแบบฉบับสำหรับการเขียนลาย ทำให้ลวดลายมักเป็นลายเดียวกันตลอดทั้งตู้ โดยเฉพาะลายกนก นิยมทำเถาของกนกยาวจากขอบล่างของตู้พุ่งเถากนกขึ้นไปจรดขอบบนของตู้ ตัวกนกอ้วนสั้น มีความอ่อนช้อย ช่องว่างระหว่างตัวกนกมีความถี่มากกว่าศิลปะอยุธยา  เป็นความงามที่มีลักษณะเฉพาะของลายกนกในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในตู้มีชั้นไม้สำหรับวางคัมภีร์ใบลานประมาณ 3 ชั้น ขอบตู้ด้านบนและด้านล่างตกแต่งลวดลาย ขาตู้มีหลายประเภท อาทิ ตู้ขาหมู ตู้ขาหมูมีลั้ก  ตู้เท้าสิงห์ ตู้เท้าสิงห์มีลิ้นชัก ตู้ฐานสิงห์ ตู้เท้าคู้ โดยเฉพาะตู้เท้าคู้ ขาตู้ประเภทนี้นิยมทำสมัยรัตนโกสินทร์

นิทรรศการครั้งใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึงศิลปะในเชิงช่างสมัยรัตนโกสินทร์ผ่านลวดลายต่างๆ ที่งดงามบนตู้พระธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามห้องจัดแสดงอย่างน่าสนใจ  เริ่มจากห้องที่ 1 จัดแสดงนาฬิกาปารีส ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุดวชิรญาณ ในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 25 ปี

ห้องที่ 2  จัดแสดงตู้พระธรรมในสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ห้องที่ 3  จัดแสดงตู้พระธรรมที่มีลวดลายเรื่องราวของพระพุทธบาท สิ่งที่ควรเคารพ ซึ่งสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์แสดงว่า ณ พุทธสถานแห่งนี้ พระบรมศาสดาเคยเสด็จมาและประทับรอยพระพุทธบาทไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะแทนพระองค์

 ห้องที่ 4 จัดแสดงตู้พระธรรมที่มีลวดลายเกี่ยวกับเรื่องการสังคายนาพระไตรปิฎก ห้องที่ 5 จัดแสดงตู้พระธรรมที่มีลวดลายในเรื่องรามเกียรติ์ รามายณะ มหากาพย์ของอินเดีย ที่มีความผูกพันกับสังคมไทยแต่โบราณ งานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์นิยมแสดงภาพตัวละครรามเกียรติ์ เขียนเป็น “ภาพยกรบ” แสดงกระบวนทัพของทั้งสองฝ่าย เช่น  ศึกมัยราพณ์ (ตอนจองถนน) ศึกกุมภกรรณ (ตอนโมกขศักดิ์)   หรือเขียน “ภาพจับ” ภาพแสดงการต่อสู้ในลักษณะประชิด

ห้องที่ 6 จัดแสดงตู้พระธรรมลวดลายเป็นรูปทวารบาลทั้งไทยและจีน ​ทวารบาล หมายถึง ผู้เฝ้าและรักษาประตู  สถานที่สำคัญรวมถึงศาสนสถานมักมีรูปทวารบาลเป็นผู้พิทักษ์รักษาและป้องกันภูตผีปีศาจหรือสิ่งอัปมงคล พบการทำรูปทวารบาลสถิตประจำบานประตูตู้พระไตรปิฎกด้วย

ห้องที่ 7 จัดแสดงตู้พระธรรมที่มีลวดลายเรื่องพุทธประวัติ ตอนสำคัญที่พบเสมอ คือ พุทธประวัติที่เกิดขึ้น ณ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้แก่ ประสูติที่ใต้ต้นสาละ ทรงชนะพญามารก่อนการตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ  ทรงแสดงพระปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  และเสด็จดับขันธปรินิพพานในป่าสาลวัน นอกจากนี้ ฉากทรงม้าเสด็จออกผนวช ฉากปลงพระเกศาด้วยพระขรรค์ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานทีพบบ่อยในงานศิลปกรรม

ห้องที่ 8 จัดแสดงตู้พระธรรมที่มีลวดลายเรื่องชาดก และ ห้องที่ 9 จัดแสดงตู้พระธรรมที่มีลวดลายเรื่องป่าหิมพานต์และสัตว์หิมพานต์

นอกจากเข้าชมความสวยงามของนิทรรศการตู้ลายทองได้ที่อาคารตึกแดง ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00  -16.00  น. กรมศิลปากรยังจัดประกวดคลิปสั้น  “ร.ศ. 424 ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์” เชิญชวนส่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นคลิปวิดีโอเนื้อหาเกี่ยวกับตู้พระธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ และมีภาพของตู้ลายทองที่จัดแสดงในห้องนิทรรศการ โดยไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคนำเสนอ ผู้ส่งผลงานสามารถใช้อุปกรณ์ได้ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม  ใครมีเทคนิคเล่าเรื่องดีๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานชิงรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 66  ประกาศผลวันที่ 28  ก.พ.นี้ โดยจะอัปโหลดคลิปที่คว้ารางวัลผ่าน YouTube ของหอสมุดแห่งชาติ “National Library of Thailand ”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เอ็นจีโอใต้' ร่อนจม.เปิดผนึก ฟ้อง นายกฯ ลงมาสงขลา ให้เห็นปัญหาบุกรุกเมืองเก่า-สุสานเรือเวียดนาม

'บรรจง นะแส' ร่อนจม.เปิดผนึกถึงผู้ว่าฯสงขลา ให้เรียนนายกฯ ที่ลงมาสงขลา เห็นปัญหาการบุกรุกทำลายแหล่งโบราณสถานเมืองเก่าที่อัยการยังไม่สั่งฟ้อง และกรณีสุสานเรือเวียดนามจอดระเกะระกะอยู่ตรงปากร่องน้ำร้อยกว่าลำ

กรมศิลป์ ยืนยันขึ้นทะเบียนได้ 5 องค์ พระพุทธรูปที่ครูบาไก่ขุดพบ ชาวบ้านบอกสบายใจ

นายลักษมณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พร้อมด้วย นายศุภกนก์ธี อนุศรี หรือโต่ง ขอนแก่น ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุปนายกสมาคม พระเครื่องพระบูชาไทย

'100 ปี ศิลปสู่สยามฯ' รำลึก อ.ศิลป์ พีระศรี

หลายคนเคยได้ยิน “ชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว” หรือ “อย่าถือว่าเราเป็นคนเก่ง ต้องศึกษาเล่าเรียนอีกมาก รู้อยู่ตลอดเวลา” ประโยคคุ้นหูที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยเคยกล่าวไว้

รัฐบาล ขอบคุณทุกหน่วยงาน ร่วมมือติดตาม นำมรดกอันล้ำค่าของชาติกลับคืน

รัฐบาล ขอบคุณทุกหน่วยงาน ร่วมมือติดตาม นำมรดกอันล้ำค่าของชาติกลับคืนสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กต.ได้ส่งมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลัก 9 องค์ ที่ได้รับคืนจากชาวออสเตรเลียกลับสู่ประเทศไทย

ฟื้นฟู'เจดีย์ศรีสุพรรณ’จากหลักฐานโบราณคดีสำคัญ

วัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่มีคุณค่าในประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ หลังเจดีย์วัดศรีสุพรรณอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พังถล่มเสียหายลงมาด้วยถูกพายุฝนพัดถล่มอย่างหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนปีที่แล้ว   แนวทางอนุรักษ์และบูรณะเจดีย์วัดศรีสุพรรณ