วธ.เปิด'เทศกาลดนตรีแห่งปี'เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)เปิดตัวเทศกาลดนตรีแห่งปี “MOC MU FES 2023” Summer Hit Songs เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้ผู้รักเสียงเพลงทั้งไทยและต่างชาติดื่มด่ำกับเสียงเพลงต่อเนื่องตลอดปี 2566

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว. วธ. ประธานการแถลงข่าวเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival : Summer Hit Songs (MOCMU FES) ประจำปี 2566   กล่าวว่า งานเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival : Summer Hit Songs (MOC MU FES) ประจำปี 2566  นับเป็นการจัดงานเทศกาลดนตรีครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากการจัดงานครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดงานเทศกาลดนตรีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  2 เมษายน 2566 กำหนดจัดการแสดง 4 รายการใหญ่ ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยสากล 100  ปี เพลงไทยสากลยอดนิยม ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข การแสดงดนตรี ลีลาศสุนทราภรณ์  ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข การแสดงมหกรรมดนตรีไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ การแสดงดนตรี 84 ปี สุนทราภรณ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2566 ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมรองรับการจัดงาน การแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมต่าง ๆในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ การแสดงดนตรีไทยดนตรีสากล ดนตรีออร์เคสตรา Orchestra)การแสดงละครเพลง และการแสดงนานาชาติ ในรายการต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงที่โดดเด่น ที่เรียกว่าเป็น Highlight Performances of 2023 at Thailand Cultural Centre ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความเป็นสากล ถือเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรม เป็น Soft Power ที่มีศักยภาพสามารถนำมาประยุกต์สร้างมูลค่าให้แก่ประเทศ

ทั้งนี้ งานเทศกาลดนตรี MOC MU FES 2023 ที่จะจัดแสดง 4 รายการใหญ่ มีดังนี้1. การแสดงดนตรีไทยสากล 100 ปี เพลงไทยสากลยอดนิยม ในวันที่ 31 มีนาคม 2566ประกอบด้วย งานเสวนา หัวข้อ “100 ปี เพลงไทยยอดนิยม” ในเวลา 14.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ครูนคร ถนอมทรัพย์ สุทธิพงษ์ วัฒนะจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้)และ อ.สุทินดวงเดือน นักไวโอลิน ต่อด้วย การแสดงวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย Thai Youth Wind (TYW)การแสดงดนตรีไทย โดยวงดนตรีรุ่งอรุณวิศิษฏ์ ระหว่างเวลา 17.00. – 18.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุขหอศิลป์แห่งชาติ และ การแสดงคอนเสิร์ต 100 ปี เพลงไทยสากลยอดนิยม (100 Years Thai Popular Songs)เวลา 18.00 – 21.00น. ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข ประกอบด้วยการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี และ การแสดงเพลงไทยสากลยอดนิยม จำนวน 6 ชุดการแสดง ขับร้องโดยศิลปะนักร้องชื่อดังเช่น ดร.วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ) สุดา ชื่นบาน (ศิลปินแห่งชาติ) รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส (ศิลปินแห่งชาติ)วงจันทร์ ไพโรจน์ ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล นัดดา วิยกาญจน์ วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ ชรัส เฟื่องอารมย์ นนทิยา จิวบางป่า อุมาพร บัวพึ่ง จิตติมา เจือใจ และ สุทธิพงศ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้) เป็นต้น

2. การแสดงดนตรี ลีลาศสุนทราภรณ์ โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในวันที่ 1. เมษายน 2566 ณลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงคณะน้องร้องประสานเสียงเยาวชนไทย Thai YouthChoir (TYC) การแสดงวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ Thai Youth Orchestra (TYO) เวลา 16.50-18.00 น. จากนั้นเป็น การแสดงดนตรี ลีลาศ สุนทราภรณ์ เวลา 18.00-21.00  น. ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข

3. การแสดงมหกรรมดนตรีไทย ในวันที่ 2  เมษายน  2566 ระหว่างเวลา 09.30  – 20.30 น. ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 5  รายการแสดง ได้แก่ การแสดงมหาดุริยางค์ไทย เวลา 09.30 –  10.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ การเสวนา “สุนทรย์ดนตรีไทย จากรากเหง้า สู่อิทธิพลสมัยใหม่” เวลา 10.30 – 12.00  น. ณ หอประชุมเล็ก การแสดงดนตรีไทยโดยโรงเรียนดนตรีไทย 100 % จำนวน 8 แห่ง (6 โรงเรียน 2มหาวิทยาลัย) เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงปีพาทย์ประชันวง โดยวงบ้านบัวหลวง กับวงทับพรวาทิต เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอประชุมใหญ่และการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย แสดงโดย วงดนตรีเพชรจรัสแสง กับ วงดนตรีสมทรง ระหว่างเวลา 18.30- 20.30 น. ณ ลานหน้าศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

4) การแสดงดนตรี 84 ปี สุนทราภรณ์ ในวันที่ 9  เมษายน 2566  ประกอบด้วย การเสวนา “เส้นทางสู่ 84 ปีวงดนตรีสุนทราภรณ์” เวลา 10.30- 12.30 น. ณ หอประชุมเล็ก และ การแสดงคอนเสิร์ต “84 ปี สุนทราภรณ์” เวลา 14.00-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สำรองบัตรได้ที่ 02 247-0013 ต่อ 4162-63 , 4168  ในเวลาราชการ รับบัตรหน้างาน เวลา 12.00-13.30 น.)

หลังจากนั้น จะมีรายการแสดงที่ถือเป็น Highlight Performance of  2023 ระดับประเทศและนานาชาติ ให้ติดตามชมกันได้อย่างต่อเนื่อง เช่น -การแสดงคอนเสิร์ตนานาชาติเฉลิมพระเกียรติโดยมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา-การแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกพระกรุณาคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ -การแสดงดนตรี 84 ปี ลูกทุ่งไทย -การแสดงละครเพลง เรื่อง หัวใจอภัยมณี -งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 25 – งาน 100 ปีชาตกาล ครูประเวช กุมุท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2523 ถือเป็นการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ที่จะสร้างความสุขให้กับชาวไทยและต่างชาติ ตลอดปี 2566 นี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. รับทราบถวายพระราชสมัญญา 'พระอัครราชูถัมภิกา การจดหมายเหตุไทย' แด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

ครม. รับทราบการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกา การจดหมายเหตุไทย” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการจดหมายเหตุของไทย

นายกฯ ยินดี 'ผ้าขาวม้า' Soft Power ไทย ชาวต่างชาติให้ความสนใจ

นายกฯ ยินดี “ผ้าขาวม้า” Soft Power ไทย ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติในงาน World Dance Day 2023 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก

บูธไทยงานเทศกาลหนังเมืองคานส์คึกคัก ยักษ์ฮอลลีวู้ด เตรียมหอบเงินกว่า 2 พันล้าน ถ่ายทำหนังในไทย

เนื้อหอม ต่างชาติเยี่ยมชมบูธไทยใน งานเทศกาลหนังเมืองคานส์ปีนี้ คับคั่ง "อิทธิพล" เผยเป็นผลจากแรงโปรโมทเปิดตัวมาตรการใหม่ แรงจูงใจคืนเงิน

เปิดแผน'หอศิลป์แห่งชาติ' พัฒนาศิลปะร่วมสมัย เชื่อมเศรษฐกิจ

หอศิลป์แห่งชาติแห่งใหม่ที่ตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ข้างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ย่านรัชดา เปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรรมของไทยและอาเซียนให้กับประชาขน มีโปรแกรมศิลปะ นิทรรศการที่นำผลงานศิลปะร่วมสมัยระดับมาสเตอร์พีซมาจัดแสดงเป็นระยะ