กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ รพ.สัตว์ มก. ณ ทิพย์พิมาน

24 มี.ค.2566 – เวลา 08.27 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยทรงมีพระเมตตาแก่สัตว์เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษา และรอดพ้นจากความทุกข์ทรมาน และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง รวมทั้งเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง

โอกาสนี้ ทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ เพื่อวางยาสลบให้กับสุนัขเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บปวด ขณะรับการผ่าตัดรักษาโรคและทำหมัน รวม 5 ตัว ได้แก่ สุนัขทรงเลี้ยง ชื่อคุณโกเมน ผ่าตัดก้อนเนื้อที่หาง สุนัขของประชาชน ผ่าตัดหัวกระดูกสะโพกข้างขวา และสุนัขจากศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ ผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมข้างซ้าย ก้อนเนื้อที่อกข้างขวา และก้อนเนื้อที่หัว โดยทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบ พร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิด เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการผ่าตัด ด้วยพระปรีชาสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีสัตวแพทย์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังโปรดให้ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมทำการผ่าตัดทำหมันให้สุนัข อีกจำนวน 12 ตัว

ทั้งนี้ ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลทรงตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และทรงห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคน ตลอดจนสัตว์ป่วยอนาถาให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงอันจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงได้พระราชทานทุนทรัพย์และสละเวลาส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำหนักทิพย์พิมาน ภายใต้สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีพระประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ยกระดับขีดความสามารถในการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ให้บริการโดยสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงดำเนินภารกิจออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน สนับสนุนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ

ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน จ.นครราชสีมา ให้บริการรักษาสัตว์ ทางด้านอายุรกรรมทั่วไป ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ อายุรกรรมฉุกเฉิน รักษาสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น สัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤต คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.เฉพาะวันศุกร์ เวลา 08.30-11.00 น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ปี 2566

24 ม.ค.2566 - เวลา 09.46 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งตับและท่อน้ำดี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

17 ม.ค.2566 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีในด้านการแพทย์

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จลงพระนามพระราชทานพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามพระราชทานพรในสมุดลงพระนาม หน้าพระพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการประชวร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เสด็จจากสนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตว์แพทย์อาสา

13 พ.ย.2565 - จากการที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจสุขภาพชาวดอนเมือง

29 ต.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราช