กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดนิทรรศการ’เมตตา’ LOVING KINDNESS เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน

1 ก.ย. 2566 – เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 21 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับเสด็จฯ

การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร และพระราชทานพระวโรกาสให้นายปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ และนำคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 15 ราย

จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์นิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS และบรรยากาศของผู้เข้าชมนิทรรศการฯ จากนั้นเสด็จลง ณ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ทิพย์พิมาน ในการนี้ ทรงติดสติกเกอร์รูปหัวใจ ณ ประติมากรรมเสือ “ พยัคฆ์รักษ์วารี ” และทรงติดสติกเกอร์รูปหัวใจบนภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดนิทรรศการฯ ในครั้งนี้

สำหรับนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน 4 กรกฎาคม 2566 จัดแสดงขึ้น ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับมุมมองชีวิตประจำวันในอิริยาบถต่าง ๆ ท่ามกลางความสุขสงบ ความเกื้อกูลกันระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ

การทรงงานศิลปะขององค์สิริศิลปิน ประกอบด้วยศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสมและศิลปะการจัดวาง (Installation Art) ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นการสะท้อนธรรมชาติจากศิลปะที่ทรงใช้ทักษะความชำนาญจากการมองชีวิตในธรรมชาติ โดยมิได้มุ่งหมายแสดงออกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่เห็น แต่เป็นการแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางความคิดและถ่ายทอดอารมณ์จากความรู้สึกภายในที่เหนือความเป็นจริง

นิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS แบ่งพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ให้เป็นการจัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่นำเสนอเรื่องราวของ “เสือ” เป็นหลัก ชั้น 2 จัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “ผีเสื้อและดอกไม้” ชั้น 3 จัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “นกฮูกและคุณไหมทอง สุนัขทรงเลี้ยง” และชั้น 4 จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพในผลงานด้านต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระดำริฯ

ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาราษฎร โดยทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน ทรงสละเวลาส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือโครงการสุขอนามัยต่าง ๆ ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากและด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานศิลปะหลากหลายแขนง ซึ่งแสดงให้เห็นการสะท้อนความสมดุลของชีวิตในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดความงดงามที่สะท้อนความมีเมตตาต่อกันผ่านการแสดงออกทางแววตาของเสือที่ทรงสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานภาพฝีพระหัตถ์หลายร้อยผลงาน นับเป็นการสร้างสุนทรียศาสตร์นำศิลป์สู่ชีวิตในทุกมิติอย่างสมบูรณ์

ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะขององค์สิริศิลปิน ถ่ายทอดความงดงามผ่านนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ค่าเข้าชม 50 บาทต่อท่าน นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสเข้าชมฟรี สอบถามข้อมูล โทร0968799044,096 1456249 หรือ Facebook : หอศิลป์ทิพย์พิมาน www.facebook.com/TippimarnArtGallery

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในภาคใต้

24 ก.ค.2566 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ จึงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด และกำจัดภัยโรคพิษสุนั

ชวนชมนิทรรศการ ‘แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า‘

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดนิทรรศการ “แสงแห่งพระปณิธาน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ส่องสว่างกลางใจไทยทั่วหล้า” พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

3 ก.ค.2566 - เวลา 10.00 น. ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

21 มิ.ย.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์

24 มี.ค.2566 - เวลา 08.27 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ปี 2566

24 ม.ค.2566 - เวลา 09.46 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งตับและท่อน้ำดี