กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ

วธ. รวมใจทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมศาสนา-ดนตรี-ศิลปวัฒนธรรม-เปิดพิพิธภัณฑ์ฯ เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษา 2566

30 มี.ค.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566  ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์วิศิษฏศิลปิน  ทรงพระปรีชาสามารถในศิลปะหลายสาขาและทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยและนานาประเทศ

 รมว.วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับรายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย วธ.ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ธ. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ กิจกรรมทำบุญตักบาตร นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ในส่วนกลาง กรมการศาสนา จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ  ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ , พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตร ในวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ วัดปทุมวนารามฯ กรุงเทพฯ กรมศิลปากร ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ จัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ การทำความสะอาดโบราณสถาน ฯลฯ และจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2-7 เมษายน 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีการเสวนาทางวิชาการ และการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี และในวันที่ 8 เมษายน 2566 จัดการแสดงคอนเสิร์ต 2 ทศวรรษ เพชรในเพลง ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival : Summer Hit Songs (MOC MU FES) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทยสากล 100 ปี เพลงไทยสากลยอดนิยม ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข วธ. การแสดง ลีลาศสร้างสุขกับสุนทราภรณ์ โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข วธ. การแสดงมหกรรมดนตรีไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2566  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาทิ การแสดงดนตรีมหาดุริยางค์ไทย  การเสวนา เรื่อง สุนทรีย์ดนตรีไทยจากรากเหง้า สู่อิทธิพลสมัยใหม่ การแสดงดนตรีไทย โดย โรงเรียนดนตรีไทย 100% การแสดงปี่พาทย์ประชันวง ดนตรีไทยร่วมสมัย และการแสดงดนตรี 84 ปี สุนทราภรณ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร 1765

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย-พลุพัทยา' คว้าGold Prize เทศกาลกลางคืนที่มีศักยภาพ

8 มิ.ย.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินนโยบายผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยสู่ระดับโลก ล่าสุด เป็นที่น่ายินดีที่ งานเทศกาลประเพณีของประเทศไทย ได้แก่

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าฯ

7 มิ.ย.2566 - เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ดังต่อไปนี้

อาภรณ์จากผ้าไทยร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ’พระราชินี’

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ รักษา และสืบทอดงานผ้าไทย งานหัตถศิลป์ไทย อันเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติ

'ภูเก็ต' เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร

20 พ.ค.2566 - นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนคร ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตชิลี เฝ้าฯ

11 พ.ค.2566 - เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย (Mr. Alex Geiger Soffia) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้า ฯ