ทูต 10 ประเทศร่วมสงกรานต์วัดปทุมฯ โชว์ความงามประเพณีไทยสู่สากล

วธ.นำทูต 10 ประเทศ ร่วมสืบสานสงกรานต์วิถีไทยที่วัดปทุมวนาราม สัมผัสความงามของประเพณีไทย หนุนเสนอมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโก

13 เม.ย. 66 – เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น  เนปาล  สาธารณรัฐเกาหลี  ตีมอเลสเต  ศรีลังกา  จีน อินเดีย  แม็กซิโก  ลาว และอินโดนิเซีย  โดยมีผู้บริหาร วธ. เครือข่ายวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ.ประธาน พร้อมรองผู้ว่าฯ กทม.ได้ถวายเครื่องสักการะ พานธูปเทียนแพ และสรงน้ำแด่ พระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารพระสงฆ์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า ปี  2566 นี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้จัดงานประเพณีสงกรานต์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” และรณรงค์ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่คงไว้ซึ่งแบบแผนประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่า มุ่งเน้นเผยแพร่อัตลักษณ์ความงามของสงกรานต์ไทย สู่มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สามารถสร้างรายได้ สร้างความสุข ความสามัคคี และความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้าใจและประทับใจในวัฒนธรรมประเพณีวิถีไทยมากขึ้น และเนื่องในโอกาสแห่งวันสิริมงคลปีใหม่ไทย ในนามกระทรวงวัฒนธรรม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพรให้ทุกคนประสบความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป 

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ กล่าวว่า กทม.ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดและสำนักงานเขต 50 เขต จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมตามแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี ด้วยการอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมสร้างการรับรู้ในสาระอันดีงาม คงไว้ซึ่งแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ในฐานะที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาชาวต่างชาติ

ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า วธ. โดย สวธ. ร่วมกับวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สำนักงานเขตปทุมวัน ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ให้คงไว้ซึ่งแก่นแท้ของประเพณีวิถีไทยดั้งเดิม เพื่อให้ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ต่อไป ทั้งยัง เป็นการสนับสนุนการเสนอ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ต่อองค์การยูเนสโก ที่จะมีการพิจารณาในปลายปีนี้          

ทั้งนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะทูตานุทูต ได้เดินทางไปสรงน้ำและสักการะพระพุทธรูป 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัน ได้แก่ สรงน้ำหลวงพ่อพระเสริม (องค์จำลอง) ณ ด้านหน้าพระอุโบสถ เข้าสักการะหลวงพ่อพระสายน์ ณ พระอุโบสถ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เข้าสักการะหลวงพ่อพระเสริมและหลวงพ่อพระแสน ณ 
พระวิหาร  และได้ร่วมกันก่อเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะทูตานุทูต และผู้บริหารวธ. บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

ภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ผู้เข้าร่วมงานยังได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงรำกลองยาว การแสดงรำวงย้อนยุค การแสดงการละเล่นเด็กไทย การแสดงกระตั้วแทงเสือ การแสดงไม้สูงไม้ต่ำ(ขาโถกเถก) ชมการสาธิตร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด การทำน้ำอบไทย ชมและชิม การทำขนม-อาหารในเทศกาลสงกรานต์  เช่น ขนมครกชาววัง การทำข้าวแช่  การกวนกาละแม/ข้าวเหนียวแดง  การทำขนมช่อม่วง ขนมช่อชมพู ทำผัดไทยการทำกระทงทอง การทำล่าเตียง การทำน้ำสมุนไพร และการทำขนมฝอยทอง เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นทะเบียน 14 มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  1.บ่อเกลือ 2 ตำนานนางผมหอม 3.ตำนานหลวงพ่อพระใส 4.แห่นกบุหรงซีงอ 5.นาเกลือ

ลิ้มรสอาหารถิ่นกับ 77 เมนูหากินยาก!

าน”มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  จัดขึ้นยิ่งใหญ่ปีนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตให้ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของไทย ไฮไลท์ สวธ. ผนึกภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม นำเมนูอาหารถิ่น 77

ประกาศ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ 'เที่ยวชุมชน ยลวิถี' ปี 66

20 ก.ย.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พสนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เน้นใช้ “พลังบวร” เป็น

เปิดใจนักออกแบบสิ่งทอรางวัล Cultural Textile Awards

มอบรางวัลผู้ชนะเลิศเวทีประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2023) ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อย ปีนี้มีนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักออกแบบสิ่งทอสนใจส่งผลงานเข้าชิงชัยมากถึง 63 ผลงาน

วธ.คว้ารางวัล'สำเภา-นาวาทอง'

14 ก.ย.2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย

ยลผ้าซิ่นงามที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน

ใครที่เคยขึ้นเหนือไปจังหวัดน่าน น่าจะมีโอกาสได้สัมผัสผ้าซิ่นตีนจกลายน้ำไหล ผ้าทอพื้นเมืองโบราณของชาวน่านที่ยังคงอัตลักษณ์โดดเด่นและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้ามาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีหลายชุมชนรวมตัวกันตั้งกลุ่มผ้าทอแบบโบราณเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผ้าโบราณ