Sacit เชิดชูเกียรติ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย


sacit ยกย่องเชิดชูเกียรติ THE CRAFTER ด้านงานหัตถศิลป์ไทย เป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2566

29 พ.ค.2566 - นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เปิดเผยว่า sacit ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ รักษาคุณค่าภูมิปัญญา ทักษะฝีมือและองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่างานศิลปหัตถกรรมไทยได้ถูกนำมาถ่ายทอด ต่อยอด และพัฒนารูปแบบให้มีความร่วมสมัยสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน 

ในปีนี้ sacit ได้ดำเนินการเฟ้นหาผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อนำมายกย่องเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ภายใต้แนวคิด "THE CRAFTER" สร้างสรรค์หัตถศิลป์ล้ำค่าจากภูมิปัญญาคนไทย ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ สู่การพัฒนาต่อยอดถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ ที่จะรักษาไว้ซึ่งงานหัตถศิลป์ไทยให้เป็นมรดกของชนรุ่นหลัง

สำหรับปี 2566 ได้ดำเนินงานคัดสรรผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ทั้งสิ้น 25 ราย ในหลากหลายสาขางานศิลปหัตถกรรมไทย ได้แก่ "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" จำนวน 1 ท่าน คือ นายพงษ์มิต อุปนันท์ อายุ 67 ปี ประเภท เครื่องโลหะ เครื่องทอง เครื่องเงินยัดลาย "ครูช่างศิลปหัตถกรรม"  จำนวน 14 ราย ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์  บุญโอภาศ อายุ 49 ปี ประเภท เครื่องโลหะ บุดุนโลหะ , นายณกรณ์ ตั้งหลัก  อายุ39 ปี ประเภท เครื่องทอ ผ้าไหมลายโบราณ , นายทรงเกียรติ  สว่างแสง อายุ62 ปี ประเภท เครื่องรัก งานประดับลายปิดทอง , นายธารา  ธาราศักดิ์  อายุ 44 ปี ประเภท เครื่องหิน แกะสลักหิน , นายพงษ์ชยุตน์  โพนะทา อายุ 57 ปี ประเภทเครื่องทอ ผ้าไหมแพรวา , นายพิชิต  นะงอลา อายุ 36 ปี ประเภทเครื่องโลหะ งานดุนโลหะ , นางเยาวลักษณ์  เล่อกา อายุ 52 ปี ประเภทเครื่องทอ ผ้าทอกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ , นายวิศาลทัศน์  รัตนมงคลเกษม อายุ 49 ปี ประเภทเครื่องไม้ งานเครื่องไม้ล้านนาและปราสาทนกหัสดีลิงค์ , นายไวโรจน์  วานิ อายุ 41 ปี ประเภทเครื่องกระดาษ ว่าวเบอร์อามัส , นางสมใจ  คงชัยภูมิ อายุ 76 ปี ประเภทเครื่องทอ ผ้าไหมมัดหมี่ , นายสุเพียบ พรมศรี อายุ 54 ปี ประเภทเครื่องโลหะ เครื่องประดับเงินและทองเหลือง , นางสาวหัสยา  ปรีชารัตน์ อายุ 35 ปี ประเภทเครื่องดิน เครื่องเบญจรงค์ , นายอาทร เตชะพนาลัย อายุ 43 ปี ประเภทเครื่องโลหะ เครื่องทองโบราณ และ และนายอุทัยย์  กาญจนคูหา อายุ72 ปี ประเภทเครื่องดิน เครื่องปั้นดินเผา

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม จำนวน 10 ราย ได้แก่ นายกมนพรรธน์ บ่อแก้ว อายุ 39 ปี ประเภทเครื่องทอ ผ้าทอลาวครั่ง , นางชุติมันต์  กรรณิกา อายุ 46 ปีประเภท เครื่องทอ ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม , นางสาวฐิตาภรณ์ เทพทอง อายุ 35 ปี ประเภทเครื่องทอ ผ้าบาติก , นายธนวรรธน์  ชยุทวาณิชกุล อายุ42 ปี ประเภทเครื่องดิน เครื่องเบญจรงค์ , นายภัทรพงค์ เพาะปลูก อายุ 32 ปี ประเภทเครื่องโลหะ สลุงเงิน พานเงิน , นายศิลป์ชวกร จุมปา อายุ 36 ปี ประเภทเครื่องอื่น ๆ ศิลปะผสม , นายศิวกร  รอดเริง อายุ 27 ปี เครื่องโลหะ สลักดุน , นายสุวิจักขณ์ จุมปู อายุ 25 ปี ประเภทเครื่องโลหะ ดอกไม้ไหว , นางสาวอัญชลี ธีระโคตร อายุ 46 ปี ประเภทเครื่องทอ ผ้าทอไทลื้อ และนายไกรลาศ สกุลดิษฐ์ อายุ 27 ปี ประเภทเครื่องทอ ผ้าทอมือด้วยกี่ 2 ตะกอ

ในโอกาสนี้ sacit ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ที่งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ EH 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

sacit ชวนสัมผัสประสบการณ์ “เที่ยวฟินอินผ้าไทย” โดนใจคนรุ่นใหม่ วัยเกษียณ และต่างชาติ ดัน Soft Power ปล่อยพลังคราฟต์ไทยให้กระหึ่ม

sacit ชูศิลปหัตถกรรมไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างแบรนด์ดิ้งให้ประเทศไทย ดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่จนถึงวัยเกษียณอายุ

SACIT ผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคราฟท์เข้าสู่ตลาดโดยฝีมือคนไทยในงาน Maison & Objet ณ กรุงปารีส

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการผลงานและกิจกรรมการทดสอบตลาดผู้ซื้อพบผู้ขายในโครงการพัมนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตลาดสากล

sacit ดัน Soft Power หัตถศิลป์ไทยในแดนปลาดิบ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมกว่า 30,000 ราย ได้เข้าถึงภูมิปัญญาของไทย ในงาน LIFESTYLE Week TOKYO 2023

sacit โชว์งานหัตถศิลป์ไทยในงาน LIFESTYLE Week TOKYO 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 ราย เป็นการยกระดับงานหัตถศิลป์ไทย

sacit ปลื้มผลสำเร็จงาน “ฝ้ายทอใจ” คึกคัก สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 15 ล้านบาท ปลุกกระแสคนรักผ้าฝ้าย สืบสานงานศิลป์ต่อเนื่อง

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit ปลื้มผลสำเร็จการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย อ.บางไทร

sacit โชว์พลัง Soft Power ในแดนปลาดิบ อวดโฉมหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย ผสานความคิดสร้างสรรค์ ในงาน LIFESTYLE Week TOKYO 2023

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit มีนโยบายเสริมสร้างภาพลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อขับเคลื่อน "เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

sacit ประกาศศักดางานหัตถศิลป์ไทยในแดนปลาดิบ สร้างแบรนดิ้ง ดันคราฟต์ไทยลุยตลาดต่างประเทศ พร้อมดึง “เลดี้ปราง” ร่วมสร้าง Soft Power ผ้าไทย อวดสายตาชาวโลก ในงาน LIFESTYLE Week TOKYO 2023

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit โชว์ศักยภาพงานศิลปหัตถกรรมไทย ในงาน LIFESTYLE Week TOKYO 2023 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566